LatArch 250x200 Dpi laukDizaina sala 250x200 Dpi laukLTRK 250x200 Dpi laukLatBuvn 250x200 Dpi lauk DELFI-250x200-Dpi-laukBT1 250x200 Dpi lauk

AttelsR_LOGO_blue

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas dizaina programmu izstāde Preiļos

Izstaade

No 30. janvāra līdz 8. martam Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs piedāvā izstādi “Tehnoloģijas dizaina telpā”.

Izstādes atklāšana notika 6. februārī plkst. 16.00 Preiļu kultūras nama izstāžu zālē /Raiņa bulvāris 28/.

TEHNOLOĢIJAS DIZAINA TELPĀ

Mūsdienās dizainam ir liela pievienotā vērtība un  tas ir nozīmīgs ekonomikas instruments sabiedrības attīstībā. Dizaina process pieprasa tālejošus plānus un ilgtspējīgu domāšanu. Dizainers  – nozīmīga profesija, jo demonstrē iespējas dzīves organizēšanā un kultūras attīstībā, uzsver mākslinieciski funkcionālu inovāciju izstrādi un ieviešanu cilvēka dzīves telpā.

Studiju virziens „Mākslas”, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā tiek īstenots kopš 2007. gada. Šobrīd virzienā darbojas šādas dizaina studiju programmas: profesionālā bakalaura studiju programma „Interjera dizains” (pilna laika studijas: 4 g.), direktore Mg. design, Mg. art, Mg. paed. docente Diāna Apele un profesionālā maģistra studiju programma „Dizains” (pilna laika studijas: 1,5 g.) ar izvēles moduļiem: Interjera dizains, Grafiskais dizains, Vides (ainavu) dizains, Modes dizains, Industriālais dizains, direktore Dr. paed., Mg. art, Mg. sc. ing. asoc. profesore Aina Strode. Starpdisciplināra sadarbība tiek realizēta ar studiju virzienu „Ražošana un pārstrāde”, kurā kopš 2012. gada tiek realizēta pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Apģērbu dizains un tehnoloģija” (pilna laika studijas: 2,5 g.), direktore Mg. paed., Mg. design, Mg. sc. ing. lektore Silvija Mežinska.

Izstādē tiek prezentēti studiju programmas “Apģērbu dizains un tehnoloģija” studentu kvalifikācijas un studiju darbi, projektu vizualizācijas planšetēs, apģērbu un aksesuāru dizaina praktiskie rezultāti materiālā, kas izstrādāti Digitālās mākslas projektā EUCIDA (European Connections in Digital Arts EUCIDA), kas ir platforma starpdisciplināriem eksperimentiem, pētniecībai, kopīgu netradicionālu ideju attīstīšanai, jaunu darbu radīšanai, kā arī novitātes materiālu apstrādes tehnoloģiju jomā – tekstildrānu, ādas lāzergriešanas, 3D drukas pētniecisko RTA granta projektu rezultāti, kas veido gan dekoratīvu, gan funkcionālu tērpu kompozicionālo risinājumu.

Tāpat izstādē skatāmas bakalaura programmas „Interjera dizains” studentu diplomprojektu interjera projektu vizualizācijas planšetēs, dizainētie funkcionāli dekoratīvie objekti – gaismas ķermeņi, mēbeles, interjera elementi un aksesuāri, kas ir papildinājums izstrādātajam diplomprojektam interjera dizaina jomā. Gaismas objekti tika izstrādāti Digitālās mākslas projektā EUCIDA. Darbu izstrādi nodrošināja RTA Lāzertehnoloģiju centrs. Galvenokārt kā izejmateriāls tika izmantots plastikāts (akrils) un koksnes materiāli – saplāksnis.

Lai arī maģistra darba izstrāde tiek bāzēta teorētiskajos un empīriskajos temata pētījumos, atbilstoši izvēlētajai dizaina apakšnozarei, maģistranti izstrādā arī dizaina projektu. Izstādē skatāmas maģistra darbu projektu planšetes grafiskajā dizainā, interjera dizainā, modes dizainā, kā arī izstrādātie dizaina produkti.

Dizains kā sabiedrības uzdevumu risināšanas rīks vienmēr ir inovatīvs. Tāpēc tikpat svarīga ir vide un cilvēki, kas veic šos uzdevumus. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija ir šāda vieta, kas nodrošina kvalitatīvu un radošu studiju vidi profesionālajai attīstībai.

Aicinām gūt iedvesmu radītajā dizaina telpā!

Studiju virziena “Mākslas” vadītāja
asoc. profesore Aina Strode,
LDS biedre