Radošo personu nodarbinātības programma VKKF

VKKF

Kolēģi!

Atgādinājums, ka tiem dizaineriem, kas reģistrējušies kā saimnieciskās darbības veicēji un krīzes laikā zaudējuši savus ienākumus, vai  arī tie ievērojami  samazinājušies, ir iespējams līdz 5. jūlijam pulksten 23.59 pieteikties Valsts Kultūrkapitāla fonda Radošo personu nodarbinātības programmā, ja ir izpildīti vairāki nosacījumi par radošās personas darbību.

Projektu konkursā var piedalīties radošas personas:
2.1.1. kuru profesionālā radošā darbība ir tikusi ierobežota valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ;
2.1.2. kuras uz pieteikuma iesniegšanas brīdi ir reģistrētas Valsts ieņēmuma dienesta (VID) Saimnieciskās darbības reģistrā ;
2.1.3. kuras nav sasniegušas valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu uz mērķprogrammas izsludināšanas brīdi ;
2.1.4. kuras pēdējo trīs gadu periodā ir radījušas autortiesību vai blakustiesību objektus Autortiesību likuma izpratnē;
2.1.5. kuru vidējie mēneša ienākumi pirms nodokļu nomaksas valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā no 2020. gada 13. marta līdz 2020. gada 31. maijam nav bijuši lielāki par 538 EUR mēnesī;
2.1.6. kuras valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā no 2020. gada 13. marta līdz 2020. gada 31.maijam nav bijušas darba ņēmēji;
2.1.7. kuras valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā no 2020. gada 13. marta līdz 2020. gada 31.maijam ir bijušas darba ņēmēji, bet ienākumi kā darba ņēmējiem mēnesī nepārsniedz 2020.gadā valstī noteikto minimālo mēneša darba algu (430 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas).

Mērķprogrammas mērķis ir finansēt radoša darba veikšanu kultūras nozarē individuāli nodarbinātām radošām personām, kas ir autortiesību vai blakustiesību subjekti Autortiesību likuma izpratnē (turpmāk – radošām personām), kuru profesionālā radošā darbība tikusi ierobežota valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ, un veicināt līdzšinējā radošajā darbībā māksliniecisko kvalitāti apliecinājušu radošo personu turpmāko radošo izaugsmi un žanriski daudzveidīgu kvalitatīvu mākslas un kultūras vērtību radīšanu.

Mērķprogrammas līdzekļus piešķir konkursa kārtībā; mērķprogrammas kopējais finansējums ir 1 936 000 eiro. Gadījumā, ja pieteikumu skaits pārsniedz mērķprogrammā pieejamos finanšu līdzekļus, finansējums tiks piešķirs pieteikumu iesniegšanas secībā – neatlieciet iesniegšanu uz pēdējo brīdi!

Visu nolikumu skatīt  šeit >>>

Informācija par to, kas ir saimnieciskās darbības veicējs – https://www.vid.gov.lv/lv/saimnieciskas-darbibas-veiceji

2.1.2. punkta pārbaudei:

https://www6.vid.gov.lv/SDV

https://www6.vid.gov.lv/MUN

Par saimnieciskās darbības veicēju šā Nolikuma izpratnē ir uzskatāma arī komercreģistrā ierakstīta fiziska persona – individuālais komersants.

Kolēģi, esiet aktīvi, atcerieties, ka viss ir pašu rokās, un izmantojiet šo nopietno valsts sniegto atbalsta mehānismu!

Kontaktinformācija:
projektu kuratore Jana Vērdiņa, tālrunis 29144379
e-pasts: jana@kkf.lv