Līdz pieteikšanās termiņa beigām
Dienas
Stundas
Min.
Sek.


LatArch 250x200 Dpi laukDizaina sala 250x200 Dpi laukLTRK 250x200 Dpi laukLatBuvn 250x200 Dpi lauk DELFI-250x200-Dpi-laukBT1 250x200 Dpi laukAnitra_logo_mazs
AttelsR_250x200
Kronospan_250x200ACS_LV_AJ-Logo-mazais
sadolin_250x200

Radošo personu nodarbinātības programma

Braalis_2019 (2)

Radošo personu nodarbinātības programma – šīs mērķprogrammas mērķis ir sniegt atbalstu radošām personām periodā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam, finansējot radoša darba veikšanu kultūras nozarē radošām personāmkas ir autortiesību vai blakustiesību subjekti Autortiesību likuma izpratnē (turpmāk – radošām personām), kuru profesionālā radošā darbība tikusi ierobežota valsts epidemioloģiskās situācijas un noteikto ierobežojumu dēļ, tādējādi veicinot līdzšinējā radošajā darbībā māksliniecisko kvalitāti apliecinājušu radošo personu turpmāko radošo izaugsmi un žanriski daudzveidīgu kvalitatīvu mākslas un kultūras vērtību radīšanu.

Mērķprogrammas līdzekļus piešķir konkursa kārtībā.
Gadījumā, ja pieteikumu skaits pārsniedz mērķprogrammā pieejamos finanšu līdzekļus, finansējums tiks piešķirs pieteikumu iesniegšanas secībā – neatlieciet iesniegšanu uz pēdējo brīdi!

Pieteikums sistēmā https://kkf.kulturaskarte.lv jāiesniedz šādos termiņos:

  • no 05.03.2021. līdz 19.03.2021. plkst. 23:59 par periodu no 01.01.2021. līdz 31.03.2021.;
  • no 01.06.2021. līdz 15.06.2021. plkst. 23:59 par periodu no 01.04.2021. līdz 30.06.2021.

 

Mērķprogrammas konkurss, iesniedzēji un ierobežojumi.

Lai sasniegtu mērķprogrammas mērķi, VKKF organizē mērķprogrammas projektu konkursu.

Projektu konkursā var piedalīties radošas personas:

  • kuru profesionālā radošā darbība ir ierobežota Covid-19 apdraudējuma laikā valsts epidemioloģiskās situācijas un noteikto ierobežojumu dēļ;
  • kuras pēdējo trīs gadu periodā ir radījušas autortiesību vai blakustiesību objektus Autortiesību likuma izpratnē;
  • kurām 2021. gadā nav piešķirta stipendija VKKF mērķprogrammā “Jaunrades veicināšanas stipendiju mērķprogramma”.

Radošā darba stipendija nevar tikt piešķirta par kalendāro mēnesi, kurā projekta pieteicējam Valsts ieņēmumu dienests (VID) ir veicis izmaksu saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 24.novembra noteikumiem Nr. 709 “Noteikumi par atbalstu par dīkstāvi nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 izraisītās krīzes apstākļos”[1].

[1] Informāciju, vai personai piešķirts atbalsts par dīkstāvi un veikta izmaksa, pārbaudīs, pieprasot ziņas no VID.

Ja saskaņā ar VID sniegto informāciju projekta pieteicējam kalendārā mēnesī ir veikta šāda izmaksa (nevērtējot atbalsta apmēru), par attiecīgo kalendāro mēnesi stipendiju nepiešķir.

 

Viss mērķprogrammas NOLIKUMS ir lasāms  šeit >>>