LatArch 250x200 Dpi laukDizaina sala 250x200 Dpi laukLTRK 250x200 Dpi laukLatBuvn 250x200 Dpi lauk DELFI-250x200-Dpi-laukBT1 250x200 Dpi lauk

 

RADOŠO PERSONU ATBALSTA STIPENDIJAS

Untitled-1

Radošām personām, kas darbojas arhitektūras, dizaina, teātra, mūzikas, vizuālās mākslas, dejas, literatūras un kinematogrāfijas
jomās, iespējams saņemt radošo darbību veicinošas atbalsta stipendijas.
Ja ienākumi pēdējos 3 mēnešos kopā nepārsniedz 967,50 eiro.

(Par iespējām PENSIONĀRIEM lasīt  šeit >>> )

Radošo personu atbalsta programmu īsteno Latvijas Radošo savienību padome sadarbībā ar Valsts kultūrkapitāla fondu.
1290 EIRO RADOŠO PERSONU ATBALSTA STIPENDIJAS:
1.Īslaicīgas ienākumu neesamības gadījumā
Kritēriji:
• radošā persona ir darbspējas vecumā,
• ienākumi pēdējos 3 mēnešos kopā nepārsniedz 75% no minimālās mēnešalgas (kopā 967,50 eiro),
• persona ir bijusi radoši aktīva pēdējo 3 gadu laikā.
Stipendijas apjoms:
430 eiro mēnesī no 3 līdz 6 mēnešiem (kopā 1290 – 2580 eiro).
2. Īslaicīgas pārejošas darba nespējas gadījumā
Kritēriji:
• radoša persona ir darbspējas vecumā,
• tai iestājusies pārejoša darbnespēja (A slimības lapa),
• neatkarīgi no ienākumu apjoma,
• atbalsta pieprasīšanas un saņemšanas laikā neatrodas darba attiecībās vai citās līdzīga rakstura pastāvīgas nodarbinātības attiecībās.
Stipendijas apjoms:
proporcionāli slimības dienu skaitam (līdz 10 dienām, maksimālais stipendijas apjoms 215 eiro).

Talrunis: +371 26146487
E-pasts: atbalsts@makslinieki.lv
Kontakti konsultacijam:
www.makslinieki.lv