Projekts DABA RADA – jau trešo gadu Memberos

neaizmirstules

Vasarā pati DABA RADA un mēs kopā ar to!

Lai radošās izpausmēs un saskarsmēs atbalstītu māksliniekus un izmantotu pieejamos dabas un otrreizējās pārstrādes materiālus, kā arī lai veicinātu mākslinieku radošo jaunradi, Dzērbenes radošajā māja MEMBERI ar LVM, KKF un Vidzemes kultūras programmas atbalstu tika realizēts projekts DABA RADA-2022, kas jau trešo vasaru piedāvāja iespēju eksperimentēt un radoši ielūkoties daudzveidīgajā dabas iespēju un otrreizējās pārstrādes papīrmākslas pasaulē.

DABA_RADA_1Darbs aizsākās ar PAPĪRMĀKSLAS DARBNĪCU, tur tika izgatavotas mākslinieciskas, dažādu biezumu un dažādu pieejamo augu šķiedru papīrloksnes.

Tālākā posmā darbojās AUGU DARBNĪCA, tur tika pētītas augu izmantošanas iespējas, kā labāk nokrāsot papīru, šķiedru, apgūta batika un dabas druka-ekoprint, kā arī citi paņēmieni.

Vaska batikas meistardarbnīcā dizainere/māksliniece Sandra Dzilna iepazīstināja ar saviem amata noslēpumiem. Ē.Māldere-foto, Sandra Dzilna vada vaska batikas meistarklasi__

Projekta dalībnieki iegūtos materiālus pēc tam izmantoja savās  radošajās izpausmēs- sajūtu grāmatas lapām, starplapām, kolāžām un  vākiem. Rezultātā katrs izveidoja savu mākslinieka oriģinālgrāmatu, kas apkopo visas vasaras laikā apgūtās prasmes, ilustrē katra dalībnieka sajūtas un dokumentē laiku, kurā dzīvojam, ko redzam, jūtam un par ko vēlamies runāt.

Projektu realizē:
grafiķe/dizainere Ērika Māldere & tekstilmāksliniece Ērika Zutere,
Starptautiskās papīrizgatavotāju un papīrmākslinieku asociācijas IAPMA biedres, mākslas pedagoģes.