Līdz pieteikšanās termiņa beigām
Dienas
Stundas
Min.
Sek.


LatArch 250x200 Dpi laukDizaina sala 250x200 Dpi laukLTRK 250x200 Dpi laukLatBuvn 250x200 Dpi lauk DELFI-250x200-Dpi-laukBT1 250x200 Dpi laukAnitra_logo_mazs
AttelsR_250x200
Kronospan_250x200ACS_LV_AJ-Logo-mazais
sadolin_250x200

Profesionālā doktora studiju apakšprogramma “Vizuālā māksla un dizains”

dizains

Jau 2021. gada sākumā ilgi gaidījušie augsta līmeņa profesionālie dizaineri un mākslinieki varēs uzsākt mācības jaunajā, nupat apstiprinātajā studiju programmā.

13. oktobrī licenci saņēmusi pirmā profesionālā doktora studiju programma Latvijā – Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas /JVLMA/, Latvijas Mākslas akadēmijas /LMA/ un Latvijas Kultūras akadēmijas /LKA/ kopīgi veidotā profesionālā doktora studiju programma “Mākslas”.

Uzņemšana jaunajā studiju programmā ar apakšprogrammām “Vizuālā māksla un dizains”, “Mūzika un skatuves māksla”un “Audiovizuālā māksla, teātris un laikmetīgā deja” plānota 2021. gada sākumā – dokumentu iesniegšana no 11. līdz 15. janvārim, savukārt iestājpārbaudījumi – no 20. līdz 22. janvārim. Studijas sāksies 1. februārī.

Detalizēta informācija par uzņemšanu apakšprogrammās būs atrodama JVLMA, LMA un LKA mājaslapās, kā arī drīzumā tiks izsludināts seminārs, kurā interesenti tiks iepazīstināti ar iestājpārbaudījumu un plānotā studiju procesa norisi.

Studiju programma izstrādāta atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 2. oktobra noteikumu Nr. 617 “Noteikumi par profesionālās augstākās izglītības valsts standartu doktora grāda iegūšanai un kārtību, kādā piešķir profesionālo doktora grādu mākslās” prasībām, kuras attiecas uz profesionālā doktora līmeņa studiju organizāciju.

Studijām profesionālajā doktora studiju programmā aicināti pieteikties­ augsta līmeņa mākslas jomu profesionāļi, kuriem ir profesionālais maģistra grāds mūzikā vai horeogrāfijā, humanitāro zinātņu maģistra grāds vai maģistra grāds sociālajās zinātnēs, vai tam pielīdzināma augstākā izglītība. Studiju ilgums ir 3 gadi. Pēc programmas apguves un mākslinieciskās jaunrades darba, kā arī doktora teorētiskā pētījuma izstrādāšanas un aizstāvēšanas tiek piešķirts profesionālais doktora grāds mākslās.

Studiju programma izstrādāta ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu projektā “Profesionālās doktora studiju programmas mākslās izveide”.