Piedalīties konkursa izstādē “Jā/NeATKARĪBA-2020” esi gatavs?

LDS_ML_ziime

Latvijas Dizaineru savienība aicina profesionālos māksliniekus domāt par Latvijas valstiskās neatkarības nodibināšanas dienu un piedalīties Bulduru Izstāžu nama organizētajā un biedrības “Rad_Dar” un Jūrmals pilsētas domes atbalstītajā konkursa izstādē “Jā/NeATKARĪBA-2020”, kurā savus jaunos, sociāli aktīvos un mākslinieciski augstvērtīgos darbus, pretendējot uz  galveno balvu vai citām balvām, saskaņā ar konkursa nolikumu jāiesniedz  no 10. līdz 24. oktobrim.

Arī šogad, sveicot savu valsti dzimšanas dienā, Jūrmalas pilsētas muzeja filiāle Bulduru Izstāžu nams (iepriekš Jūrmalas Mākslinieku nams) un biedrība „Rad-Dar” jau devīto reizi aicina māksliniekus piedalīties konkursa izstādē ar laikmetīgiem un sociāli aktīvi ievirzītiem mākslas darbiem par Latvijas neatkarības tēmu.

Konkursa izstādes nosaukumā ietvertais pretstatu princips sniedz māksliniekiem papildu iespēju radoši izpausties un saturiski apspēlēt izvirzīto tēmu.

Varbūt Latvija un Latvijā dzīvojošie cilvēki jau tā pieraduši pie neatkarības, ka kļuvuši no tās atkarīgi?

Vai neatkarības jēdziens Latvijā ir saistīts ar valsts un cilvēka brīvību?

 

Konkursa dalībnieku apbalvošanai paredzētais balvu fonds:

Galvenā balva – EUR 700;

Veicināšanas balva – EUR 400;

Veicināšanas balva – EUR 400;

Skatītāju balva – EUR 300.

 

Konkursa izstāde „Jā/NeATKARĪBA-2020″ tiks eksponēta divās Jūrmalas vietās: Bulduru Izstāžu namā un Jūrmalas pilsētas domes vestibilā.
Izstādes atklāšana notiks 10. novembrī plkst. 18.00 Bulduru Izstāžu namā Muižas ielā 6.
Izstāde būs apskatāma līdz 2020. gada 12. decembrim.

 

Konkursa mērķi

Rosināt māksliniekus radīt jaunus, saturīgus, sociāli aktīvus mākslas darbus par Latvijas neatkarības un Latvijas dzimšanas dienas tēmu, kā arī par tēmām, ko izraisa nosaukumā dotā vārdu spēle Latvijas neatkarības kontekstā.

Veicināt un materiāli atbalstīt mākslinieku radošo darbību.

Popularizēt Jūrmalas pilsētu un Bulduru Izstāžu namu kā aktīvu Latvijas mēroga kultūras un mākslas centru.

 

Konkursa dalībnieki

Konkursā var piedalīties ikvienā vizuālās mākslas jomā strādājoši mākslinieki, vēlams, profesionāļi, bez vecuma ierobežojuma.

 

Konkursa darbu iesniegšanas kārtība un konkursa norise

Autoriem darbi jāiesniedz no 10. oktobra līdz 24. oktobrim Bulduru Izstāžu namā darba laikā (adrese: Muižas ielā 6, Bulduri, Jūrmala, LV-2010).
Ja darbam ir anotācija, tad tā elektroniskā veidā līdz 25. oktobrim jāiesūta uz e-pasta adresi: bulduruizstazunams@jurmala.lv.

 

Ja iesniedzamā darba izmērs ir lielāks par 120×120 cm, tad autoram līdz 2020. gada 10. oktobrim darba fotogrāfija un apraksts jānosūta uz e-pastu: bulduruizstazunams@jurmala.lv.
Atlases komisija līdz 20. oktobrim paziņos savu lēmumu, un pozitīva lēmuma rezultātā darbs līdz 24. oktobrim būs jānogādā uz Bulduru Izstāžu namu.

 

Darbus vērtēs un ekspozīcijai atlasīs žūrija.
Žūrijas komisijai darbi tiks eksponēti tikai ar kārtas numuru un nosaukumu.

 

Konkursa rezultātu paziņošana un laureātu apbalvošana notiks izstādes atklāšanā 10. novembrī plkst. 18.00 Bulduru Izstāžu namā Muižas ielā 6.
Par konkursa izstādes darbiem notiks skatītāju balsošana, visvairāk skatītāju balsu saņēmušajam darbam tiks piešķirta skatītāju balva. Skatītāju balvas uzvarētājs tiks izziņots līdz 2020. gada 21. decembrim.

 

Konkursa nosacījumi:

–   iesniegtie mākslas darbi var pārstāvēt visus vizuālās mākslas žanrus;

–   iesniedzamo darbu skaits vienam autoram nav ierobežots.


Konkursā nepiedalās darbi, kuri:

1.    iesniegti pēc noteiktā termiņa;

2.    neatbilst konkursa tēmai;

3.  nav piemēroti eksponēšanai vai nav tehniski vai mākslinieciski kvalitatīvi;

 

Vērtēšanas kritēriji:

–   mākslas darbā sniegtais laikmetīgais, radošais un inovatīvais skatījums uz Latvijas neatkarības tēmu un Latvijas dzimšanas dienu;

–   darba vizuāli mākslinieciskās kvalitātes.
Žūrijai ir tiesības Galveno balvu nepiešķirt, bet piešķirt vairākas veicināšanas prēmijas apstiprinātā balvu fonda ietvaros. Žūrijai ir tiesības piešķirt savu Žūrijas balvu bez naudas prēmijas, kā arī atzinības rakstus. Minētajās summās ietilpst iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas prēmijas izmaksas brīdī tiek ieturēts saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”.

 

Pilns šī konkursa izstādes NOLIKUMS lasāms  šeit >>>

 

Kontakti
Bulduru Izstāžu nama vadītāja – Agnese Bule,
tālr. 67752472, mob. 29115996, 29401758
E-pasts: bulduruizstazunams@jurmala.lv, agnese.bule@jurmala.lv, agnese.bule@gmail.com,
Informācija: www.jurmala.lv

 

Bulduru Izstāžu nama darba laiki:

no otrdienas līdz sestdienai no pulksten 10.00 līdz 17.00,

svētdienās, pirmdienās – brīvs.