Līdz pieteikšanās termiņa beigām
Dienas
Stundas
Min.
Sek.


LatArch 250x200 Dpi laukDizaina sala 250x200 Dpi laukLTRK 250x200 Dpi laukLatBuvn 250x200 Dpi lauk DELFI-250x200-Dpi-laukBT1 250x200 Dpi laukAnitra_logo_mazs
AttelsR_250x200
Kronospan_250x200ACS_LV_AJ-Logo-mazais
sadolin_250x200

Paralēlās frekvences – Lāsmas Bringinas izstāde

L_Bringina

Lāsma Bringina, dizainere, kuras pūrā ir Latvian Designers’ Society pēdējo izstāžu RE:EX vizuālā identitāte un dizains, kā arī Ināras Liepas izstādes “Laika spēles” Liepājā vizuālā identitāte, aicina uz savu personālizstādi “Paralēlās frekvences”.

Izsādes atvēršana 2. jūlijā Lielstraupes pilī.

No šī gada 2. jūlija līdz 30. jūlijam Lielstraupes pils telpās būs skatāma Lāsmas Bringinas personālizstāde PARALĒLĀS FREKVENCES.
Izstādes atklāšana 2. jūlijā no plkst. 13:00.
Pils apmeklētājiem atvēra trešdienās no plkst. 9-17 un sestdienās no plkst. 12-16. Kā arī katra mēneša 1. un 3. svētdienā no plkst. 12 – 16.
Plašāk par pils apmeklējumiem: @lielstraupespils
PARALĒLĀS FREKVENCES
Pārkāpt laiktelpas robežas, atgriezties pie sevis, apzinoties, ka fiziskā esamība ir garīga. Neatdalot abu formu robežas, tās viena otru papildina, veidojot personīgu vibrāciju savā individuālajā frekvencē.
Zemapziņai nav pagātnes, tā pielieto tās informācijas asimulēto pieredzi to projicējot tagadnē, veidojot savus realitātes segmentus, kas ir iekšējo resursu lauks.
Abstraktās kompozīcijas rada sirreālu, ārpus laika un dimensijas esošu noskaņu. Neitrāls vērotājs tajās sastopas ar cilvēka apziņā neeksistējošu vides un pieaugušas figūras mijiedarbības formu – darba noskaņa un tehniskais izpildījums rada sonogrāfijas attēla sajūtu, skatot pieaugušu figūru tai neiespējamā, bet šķietami drošākajā vidē cilvēka dzīves ciklā. Pielietotie izteiksmes līdzekļi ir semiotiska rakstura un to kopums veidojies procesā, sevis izzināšanu caur sajūtām un apzinātu jūtu, domu, emociju pieredzi izdzīvojot materiālā. Eksperiments domformu pārnesei materiālā uzskatāms, kā viens no darba izstrādes procesa uzdevumiem, tā kā pats materiāls un tā raksturlielumi ir vienlīdz stāstoši kā izvēlētā tēlu un simbolu sistēma. Emocijas izspēlētas tušas kā pamata tehnikas raksturlielumos – tās piesātinājumā un trauslumā vienlaikus, melnā niansēs un silti vēsajās attiecībās. Darba realizācijā meklētas un izstrādātas savas autortehnikas.
Pašportreta nozīme ir personīgo sajūtu pārnesē. Kā tuvākais izteiksmes rīks – ķermenis, pats par sevi, kļūst par informācijas nesēju, ar attiecīgu emociju pieredzi piesūcināta netverama telpa.
Lāsma Bringina absolvējusi Latvijas Mākslas akadēmiju. Iegūts Humanitāro ziņātņu Maģistra grāds mākslā, Vides mākslās (2018) un Glezniecība – Zīmēšanas specialitātē (2020). Līdz tam Bakalaura grāds Vides mākslās (2016).
Līdzšinējās radošās darbības laikā, veidoti darbi dažādos medijos, tostarp vides objekti, instalācijas, eksperimentālas performances, kā pamatu skatot vides kontekstu. Šobrīd savos darbos pievēršas dažādu zīmēšas, grafikas un alternatīvo foto tehniku eksperimentiem, pētot dziļi emocionālus stāvokļus un distancēšanos no tiem un ienesot laikmetīgas iezīmes procesā.
Kopš 2016. gada piedalās izstādēs, to iekārtošanā un organizēšanā gan Latvijā, gan ārpus tās.
Izstāde skatāma no 02.07. – 30.07./2022
Lielstraupes pils,
Straupe,
Straupes pagasts

Plašāk par pils apmeklējumiem: @lielstraupespils

Skatīt mazāk