Par patentiem, preču zīmēm, dizainparaugiem – 9. novembrī lekcija

Patentu_valde

Aicinājums apmeklēt Patentu valdes lekciju AS “Swedbank” organizētajā pasākumā “Uzņēmumu pieredzes dienas 2021”.

Lekcija notiks trešdien, 9. novembrī pulksten 11.00.

Pasākumā Patentu valde dalīsies savās zināšanās un pastāstīs:

  • kas ir rūpnieciskais īpašums (patents, preču zīme, dizainparaugs)
  • kā to aizsargāt un ko tas var dot uzņēmumam
  • kādas atbalsta programmas pieejamas uzņēmumiem sava rūpnieciskā īpašuma aizsardzībai
  • īsumā par to, kas ir Patentu valde un ko tā, dara
  • kā arī tiks atbildēts uz dalībnieku jautājumiem.

Reģistrēties, aizpildot anketu – https://www.pieredzesdienas.lv/pieredzes-nemejiem/patentu-valde-160

Vairāk par pasākumu lasīt  šeit – https://www.pieredzesdienas.lv/par-iniciativu