Papildu pieteikšanās studēt pakalpojumu dizainu

LMA_soc_pakalpojumu_dizains

Latvijas Mākslas akadēmijas un starptautisko sadarbības partneru kopīgi īstenotās maģistra līmeņa studiju programmas “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas” (Service Design Strategies and Innovations – SDSI) studentu uzņemšanas pirmā kārta š.g. 30. jūnijā noslēgusies ar starptautisku pretendentu sarakstu no 3 kontinentiem.

Studentu atlases process jūlijā turpināsies, rīkojot individuālas tiešsaistes intervijas ar katru pretendentu.

Ņemot vērā, ka 2021.gada oktobra studentu kursā vēl ir palikušas brīvas vietas, SDSI rīkos papildu studētgribētāju uzņemšanu no 19. jūlija līdz 6. augustam. Uzņemšanas process tiek organizēts DreamApply platformā https://apply.sdsi.ma. Papildus ierastajām formalitātēm, tādām kā personas identifikācijas un iepriekšējās izglītības dokumenti, CV u.tml., SDSI kandidātiem būs jāiesniedz arī mājas darbs – risinājums kādam ar pakalpojumu sektoru saistītam izaicinājumam. Atlases procesa pēdējais solis ir individuāla intervija ar katru pretendentu.

SDSI partneri ir Latvijas Mākslas akadēmija, Lapzemes Universitāte, Igaunijas Mākslas akadēmija un Rīgas Ekonomikas augstskola, kā arī asociētie industrijas partneri – Kuldīgas pašvaldība un Kuldīgas mākslinieku rezidence. Absolventi iegūs dubultu maģistra diplomu – Latvijas Mākslas akadēmijas maģistra grādu dizainā un Lapzemes Universitātes maģistra grādu mākslā (māksla un dizains). Studiju process ietver starptautisku mobilitāti – pirmajos divos semestros Latvijā studentus plānots uzņemt Kuldīgā, savukārt Somijā – Rovaniemi. 2021./2022. studiju gads lielākoties tiks organizēts tiešsaistē, plānojot 4 klātienes studiju nedēļas (1 reizi 2 mēnešos). Studiju maksa ir 8000,00 EUR gadā, un studentiem ir iespēja izmantot valsts garantētus studiju un studējošā aizdevumus, ko piedāvā SWEDBANK LATVIA (vairāk informācijas – www.swedbank.lv/).

SDSI aicina ikvienu interesentu izmantot iespēju kļūt par līderi vērienīgu pakalpojumu inovāciju ieviešanai, par pārmaiņu arhitektu publiskā un privātā sektora pakalpojumu organizācijās, un ar darbu katram savā organizācijā, kopienā, pilsētā vai valstī kopumā radīt ietekmi – palīdzēt veidot “labāku” nākotni, cilvēka vajadzībām, vēlmēm un iespējām domātu publiskā un privātā sektora pakalpojumu vidi.

Detalizēta informācija par SDSI struktūru, studiju kursu saturu un mācībspēkiem ir pieejama SDSI tīmekļa vietnē www.sdsi.ma, savukārt pieteikšanās SDSI studijām iespējama tīmekļa vietnē apply.sdsi.ma.
Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar SDSI programmas direktori Ilzi Kundziņu (ilze.kundzina@sdsi.ma).

Studiju programmas izstrāde, licencēšana un aprobācija tiek īstenota, pateicoties Eiropas Sociālā fonda projekta “Kopīgās maģistra līmeņa studiju programmas “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas izstrāde”, Nr.8.2.1.0/18/A/017 finansējumam.

Jautājumu gadījumā sazināties ar SDSI programmas direktori Ilzi Kundziņu e-pasts: ilze.kundzina@sdsi.ma.