Mūsu Barbara Freiberga ievēlēta par Kultūrizglītības padomes priekšsēdētāju

Barbara_F

2022. gada 7. septembrī Kultūras ministrijā notika Kultūrizglītības padomes sēde – pirmā sēde jaunapstiprinātajam padomes sastāvam.

Kultūrizglītības padomes jaunais sastāvs apstiprināts 2022. gada 24. augustā un tajā darbojas pārstāvji no kultūras nozares darba devēju organizācijām, arodbiedrībām un to apvienībām, kultūras nozares profesionālajām organizācijām, kā arī Kultūras ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas deleģēti pārstāvji. Padomes sastāvu iespējams skatīt ŠEIT.

Sēdi ar ievadvārdiem atklāja Latvijas Republikas kultūras ministrs Nauris Puntulis: “Jaunajai Kultūrizglītības padomei ir divi mērķi – sekmēt un attīstīt valsts institūciju un kultūras organizāciju un nozares profesionāļu koordinētu sadarbību kultūras nozares stratēģiskos jautājumos, veicinot kultūrizglītības – profesionālās izglītības, tai skaitā profesionālās ievirzes izglītības un augstākās izglītības kvalitātes paaugstināšanu, izglītības pēctecību un satura pilnveidi. Otrs būtisks mērķis ir sekmēt kultūras nozares profesionālās izglītības atbilstību darba tirgus prasībām. Tieši plašā ekspertu iesaistīšanās padomes darbā ļaus pilnvērtīgi realizēt koordinētu sadarbību stratēģiskajos jautājumos.”

Par Kultūrizglītības padomes priekšsēdētāju tika ievēlēta Barbara Freiberga – biedrības “Latvijas Dizaineru savienība” valdes locekle un priekšsēdētāja vietniece, dizaina eksperte.

Padome skatīja jautājumus par Kultūrpolitikas pamatnostādņu “Kultūrvalsts” 2021.-2027. gadam īstenošanas plānu, kultūrizglītības nozares stratēģijas izstrādi un plānotajām izmaiņām mākslas nozares struktūras dizaina un radošo industriju kvalifikācijas struktūrā un profesiju kartē.

Saskaņā ar Saeimā 2022. gada 3. martā pieņemtajiem grozījumiem Profesionālās izglītības likumā, Kultūrizglītības padome turpmāk veic Kultūras nozares un radošo industriju jomas nozares ekspertu padomes funkcijas.

Avots – skatīt  šeit >>>