Līdz pieteikšanās termiņa beigām
Dienas
Stundas
Min.
Sek.


LatArch 250x200 Dpi laukDizaina sala 250x200 Dpi laukLTRK 250x200 Dpi laukLatBuvn 250x200 Dpi lauk DELFI-250x200-Dpi-laukBT1 250x200 Dpi laukAnitra_logo_mazs
AttelsR_250x200
Kronospan_250x200ACS_LV_AJ-Logo-mazais
sadolin_250x200

Māksla. Autortiesības. Kultūrizglītība

autoragentuura2

Vēl kāda iespēja dizaineriem un citiem autoriem viņu autortiesību aizstāvēšanai.
Lai aizsargātu vizuālās mākslas autoru autortiesības un veicinātu legālu autordarbu izmantošanas praksi, darbu sākusi vizuālās mākslas autoru tiesību aizsardzības un kolektīvā pārvaldījuma organizācija “Māksla. Autortiesības. Kultūrizglītība” (M.A.K.).

Lai māksliniekiem būtu iespēja individuālos profilos iepazīstināt ar saviem darbiem, noteikt autortiesību apjomu, sniedzot iespēju autordarbu legālai izmantošanai un ar to saistītajām darbībām, ir izveidota interneta vietne www.makart.lv.

Šajā vietnē katrs autors ir aicināts noteikt savu darbu izmantošanas režīmu – padarot to brīvi pieejamu publiskai bezmaksas lietošanai, vai arī pieprasot taisnīgu autoratlīdzību atbilstoši spēkā esošajam regulējumam.

Biedrība M.A.K. aicina ikvienu vizuālās mākslas autoru izvērtēt savas iespējas, būt maksimāli aktīviem un sadarboties ar MAK ‒ iesaistīties savu tiesību aizstāvēšanā, mākslas darbu legālas izmantošanas veicināšanā un sabiedrības izpratnes veidošanā par vizuālās mākslas autoru tiesībām uz taisnīgu autoratlīdzību!

Ar mākslinieku iesaisti interneta vietne www.makart.lv tiks papildināta ar vizuālās mākslas autoru darbu katalogu. Šim nolūkam visi autori ir laipni aicināti veidot mājaslapā savus profilus un augšupielādēt darbus, kas kļūs par kataloga sastāvdaļu.

Autori, kuri noslēdz ar M.A.K. kolektīvā pārvaldījuma līgumu, iegūs ne tikai iespēju bez maksas reģistrēt mākslas darbus elektroniskajā katalogā, padarīs tos publiski pieejamus sabiedrībai un veicinās savu kā autora atpazīstamību, kā arī nepieciešamības gadījumā saņems bezmaksas juridiskās konsultācijas un atbalstu.

Detalizēta informācija par biedrību ir atrodama organizācijas mājaslapā www.makart.lv.

Aicinām izteikt savu viedokli un ierosinājumus par nepieciešamajiem uzlabojumiem mājaslapā!

Esam pārliecināti, ka tikai cieša, konstruktīva vizuālās mākslas autoru sadarbība var veicināt vienotu autoru un sabiedrības izpratni par nepieciešamību aizsargāt autortiesības, tādējādi nodrošinot vizuālās mākslas attīstību, kultūrizglītību un iedibinot legālu autordarbu izmantošanas labu praksi.

 
Biedrība “Māksla. Autortiesības. Kultūrizglītība.”
E-pasts info@makart.lv
tālrunis + 371 27344574,
www.makart.lv