LU ir izsludinājusi konkursu akadēmiskajiem amatiem vizuālajā mākslā un dizainā

LU_karogs_2faf1a2918

LATVIJAS UNIVERSITĀTE, reģistrācijas Nr. 90000076669, izsludina konkursu uz akadēmiskā personāla amatu vietām:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē

            Darba samaksa no 9.00 eur/h.

Pieteikumi iesniedzami līdz 28.01.2022.

Saīsinātais atstāsts.

I. Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes lektora darba uzdevumi 0,5 slodze izglītības programmu Humanitāro zinātņu un mākslas grupā – Vizuāli plastiskā māksla (211) un Dizains (214) –1) pētniecības darbs; 2) diplomdarbu vadīšana, studiju kursu docēšana akadēmisko un profesionālo studiju programmās (t. sk. jaunu kursu sagatavošana)- Interjera projektēšana III (2 KP), Interjera projektēšana IV (2 KP), Interjera projektēšana V (2 KP), Gaismas dizains interjerā (2 KP); 3)zinātniskās publikācijas un radošā darbība; 4)citi uzdevumi.

II. Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes lektora darba uzdevumi 0,5 slodze izglītības programmu Humanitāro zinātņu un mākslas grupā – Vizuāli plastiskā māksla (211) un Dizains (214) –1)pētniecības darbs; 2)diplomdarbu konsultēšana un vadīšana, studiju kursu docēšana profesionālo studiju programmās (t. sk. jaunu kursu sagatavošana) – Interjera projektēšana I (2 KP), Interjera projektēšana II (2 KP), Kompozīcija dizainā I (4 KP), Kompozīcija dizainā II (4 KP), Perspektīva (2 KP), Tehniskās grafikas, galdniecības un metālapstrādes pamati (daļa no 4KP) (I KP); 3)zinātniskās publikācijas un radošā darbība; 4)citi uzdevumi.

III. Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes lektora darba uzdevumi 0,5 slodze izglītības programmu Humanitāro zinātņu un mākslas grupā – Vizuāli plastiskā māksla  (211) un Dizains (214) –1)pētniecības darbs; 2)studiju kursu docēšana profesionālo studiju programmās (t. sk. jaunu kursu sagatavošana) – Gleznošana I (4 KP), Gleznošana III (2 KP), Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā  mācību jomas saturs un mācīšanās pieejas daļu (Vizuālās mākslas metodika pirmskolā) (2 KP),  Tēlotājas mākslas pamati (daļa no 4 KP)  (2 KP); 3)zinātniskās publikācijas un radošā darbība; 4)citi uzdevumi.

IV. Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes lektora darba uzdevumi 0,8 slodze izglītības programmu Humanitāro zinātņu un mākslas grupā – Vizuāli plastiskā māksla (211) un Dizains (214) –1)pētniecības darbs; 2 diplomdarbu vadīšana, studiju kursu docēšana akadēmisko un profesionālo studiju programmās (t. sk. jaunu kursu sagatavošana) – Zīmēšana I (4 KP), Zīmēšana II (4 KP), Zīmēšana III (4 KP), Zīmēšana IV (4 KP), Kompozīcija dizainā III (4 KP), Kompozīcija dizainā IV (4 KP), Gleznošana I (4 KP),   Plenērs I  (2 KP, Poligrāfiskie materiāli viedajā izglītībā (4 KP); 3)zinātniskās publikācijas un radošā darbība; 4)citi uzdevumi.

Pilnā informācija skatāma  šeit >>>

Papildu informācija pa tālr. 67034802.

Ja rodas papildu jautājumi par programmu, var rakstīt –  austra.celmina-keirane@lu.lv.