Līdz 15. maijam – pieteikumi VKKF kultūras projektu konkursā

VKKF logo eng

VKKF no 2020. gada 15. aprīļa līdz 15. maijam pulksten 23.59 pieņem pieteikumus 2020. gada 2. kultūras projektu konkursā.

Projekti saskaņā ar nolikuma prasībām iesniedzami tikai elektroniski VKKF elektroniskajā projektu pieteikšanas sistēmā –  https://kkf.kulturaskarte.lv/ 
Detalizētāka informācija  rodama  šeit >>>

Dizaina un arhitektūras nozares prioritātes:

 •     atbalsts dizaina un arhitektūras nozares jaunradei
 •     atbalsts dizaina un arhitektūras nozares aktuālo procesu pētniecībai un kritikai
 •     profesionālā dizaina un arhitektūras procesu pieejamība Latvijas reģionos

 

Nozare izskata projektus, kas saistīti ar:

 •     dizaina un arhitektūras eksporta spējas veicināšanu (dalību starptautiskajās izstādēs, forumos, ceļojošu izstāžu veidošanu);
 •     dizaina un arhitektūras produktu paraugu izstrādi, prototipēšanu un testēšanu;
 •     dizaina un arhitektūras nozares izglītības kvalitātes uzlabošanu;
 •     dizaina un arhitektūras nozares jaunrades procesu sekmēšanu un rezultātu popularizēšanu lokāli un starptautiski;
 •     dizaina un arhitektūras nozares materiālo un nemateriālo produktu kvalitātes uzlabošanu, procesu vadību un producēšanu;
 •     izpratnes veidošanu par dizaina un arhitektūras nozari, izglītojošo pasākumu un diskusiju attīstību, dialoga sekmēšanu sabiedrībā, valsts un pašvaldību institūciju starpā un uzņēmējdarbības vidē;
 •     dizaina un arhitektūras pētījumu veikšanu, procesu analīzi, dokumentēšanu un publiskošanu;
 •     studijām ārzemēs dizaina un arhitektūras jomā, ja līdzvērtīga izglītība Latvijā nav pieejama.

 

Finansējums netiek piešķirts:

 •     bakalaura līmeņa studijām un studentu mācību darbu radīšanai.

 

Nolikums nosaka, ka :

5.2.20.        Dizaina un arhitektūras nozarē:

5.2.20.1.               iesniedzot mācību stipendijas pieteikumu, pieteikumā jāietver pretendenta portfolio (vizuālais materiāls par iesniedzēja līdzšinējo radošo darbību);

5.2.20.2.               iesniedzot pieteikumus, kas saistīti ar izstādes organizēšanu, pieteikumā jāietver izstādes koncepcija (ekspozīcijas mērķis, tēmas utt.) un struktūras apraksts (ekspozīcijas daļas, objekti utt.);

5.2.20.3.               izstāde jāpiesaka kā vienots projekts bez pieteikumiem radošajām stipendijām projekta ietvaros, un projekta pieteikums jāiesniedz juridiskai personai.

 

3. kultūras projektu konkurss noitiks no 24. augusta līdz 18. septembrim plkst. 12:00, pa pastu (zīmogs) līdz 14. septembrim, rezultāti – pēc 23. oktobra