Līdz 15.11.2020. jāiesniedz pieteikumi atkārtotam konkursam mērķprogrammā “Radošo personu nodarbinātības programma”

VKKF

Mērķprogrammā, izvērtējot pieteikumus no pašnodarbinātām personām, kuras ir reģistrētas Valsts ieņēmumu dienesta Saimnieciskās darbības veicēju reģistrā un kuras nav sasniegušas valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu mērķprogrammas izsludināšanas brīdī, radošā darba veikšanai no 2020.gada 1.oktobra līdz 2020.gada 31.decembrim tiks piešķirts vienreizējs līdzekļu piešķīrums 1 614 euro apmērā.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš VKKF elektroniskajā sistēmā – līdz 15.11.2020. plkst.23.59!

Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas nolikumā paredzēts, ka uz atbalstu var pretendēt radošas personas, kas ir reģistrētas kā saimnieciskās darbības veicēji un kuru vidējie mēneša ienākumi no saimnieciskās darbības (izņemot mērķprogrammas ietvaros jau sniegto Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu) pirms nodokļu nomaksas laikā no 2020.gada 1.jūlija līdz 2020.gada 30.septembrim nav bijuši lielāki par 538 euro mēnesī. Vidējos mēneša ienākumos netiek iekļauti ienākumi no autortiesību un blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām un dīkstāves pabalsts. Atbalstam nevarēs pieteikties personas, kuras kā darba ņēmēji periodā no 2020.gada 13.marta līdz 2020.gada 30.septembrim nodarbinātas uz pilnu darba laiku, ienākumiem no šīs nodarbinātības vidēji mēnesī pārsniedzot 2020.gadā valstī noteikto minimālo mēneša darba algu.

Pirms pieteikuma iesniegšanas lūdzu pārliecinieties, vai esat Valsts ieņēmuma dienestā (VID) reģistrējis saimniecisko darbību  –  https://www6.vid.gov.lv/SDV un  https://www6.vid.gov.lv/MUN. Jūs personīgi varat šo pārbaudi veikt, jo datu bāzes ir publiski pieejamas, aktivizējot minētās saites un ievadot nepieciešamo informāciju (vārdu, uzvārdu, personas kodu). Vēršam Jūsu uzmanību, ka statuss “Paziņotā saimnieciskā darbība” nav reģistrēta saimnieciskās darbība. Ja fiziska persona nebūs VID reģistrējusi saimniecisko darbību, pieteikums netiks vērtēts.

Par saimnieciskās darbības veicēju šā Nolikuma izpratnē ir uzskatama arī komercreģistrā ierakstīta fiziska persona – individuālais komersants.

Pieteikumā, kas jāiesniedz sistēmā  https://kkf.kulturaskarte.lv (būs iespējams no šā gada 5. novembra), jāiekļauj

1) radošās darbības plāns periodam no 1.10.2020. līdz 31.12.2020.;
2) pārskats par iepriekšējo trīs gadu darbību;
3) skaidrojums, kā COVID-19 ietekmējis radošo darbību.

Gadījumā, ja pieteikumu skaits pārsniegs mērķprogrammā pieejamos finanšu līdzekļus,  pieteikumus vērtēs un finansējumu piešķirs iesniegšanas secībā.