LatArch 250x200 Dpi laukDizaina sala 250x200 Dpi laukLTRK 250x200 Dpi laukLatBuvn 250x200 Dpi lauk DELFI-250x200-Dpi-laukBT1 250x200 Dpi lauk

 

LDS – KM konkursa uzvarētāja – organizēs nacionālo dizaina skati 2020. – 2021. gadā

lds_GB

Nacionālas nozīmes konkursu „Latvijas Dizaina gada balva” nākamajā posmā − 2020.gadā un 2021.gadā − īstenos biedrība „Latvijas Dizaineru savienība”, kurai šis uzdevums deleģēts pēc uzvaras Kultūras ministrijas (KM) izsludinātajā konkursā par valsts pārvaldes uzdevuma – kvalitātes novērtējuma dizaina jomā – veikšanu.

“Latvijas Dizaina gada balva” ir nacionālas nozīmes apbalvojums dizainā ar mērķi apzināt, izvērtēt un popularizēt Latvijas dizaineru izcilāko sniegumu, sekmēt Latvijā radītā dizaina pielietojumu un Latvijas dizaina nozares attīstību, saikni ar citām nozarēm un izaugsmi ilgtermiņā. Konkursa iniciators un atbalstītājs ir Latvijas Republikas Kultūras ministrija.

„Latvijas Dizaina gada balvas” konkursa noslēgums, kurā tiks izvērtēti darbi, kas tapuši pēdējo trīs gadu laikā, un labāko konkursu darbu izstāde notiks 2021.gada aprīlī. Nākamajā divu gadu periodā balvas organizatora galvenie uzdevumi būs: veikt Latvijas dizaina kvalitātes novērtējumu (aptverot gan materiālo, gan nemateriālo dizainu, tajā skaitā produktus, pakalpojumus, procesus); izstrādāt konkursa nolikumu un izveidot žūriju ar Latvijas un ārvalstu dizaina ekspertu pārstāvniecību. Būtisks uzdevums ir pilnveidot un stiprināt „Latvijas Dizaina gada balvas” zīmolu, veicināt izpratni dažādās sabiedrības auditorijās par dizaina pielietojamību, ikviena tiesībām uz labu dizainu, tā līdzdalību citās nozarēs un Latvijas sasniegumiem dizaina jomā, kā arī veicināt nozares profesionāļu, mediju pārstāvju un citu auditoriju interesi par konkursu. Latvijas Dizaineru savienības uzdevums būs izveidot plašai sabiedrībai pieejamu „Latvijas Dizaina gada balvas” konkursa uzvarētāju labāko darbu izstādi, kā arī organizēt apbalvošanas ceremoniju un attīstīt „Latvijas Dizaina gada balvas” tīmekļvietni www.dizainabalva.lv un www.designaward.lv, un citi pienākumi.

KM akcentē iepriekšējo trīs gadu laikā sasniegto augsto kvalitātes līmeni „Latvijas Dizaina gada balvas” konkursa organizēšanas procesā, zīmola izveidē un komunikācijā, kā arī dizaina kopienā raisīto pieaugošo interesi un uzticēšanos. Kultūras ministrijas ieskatā, nododot balvas organizēšanu Latvijas Dizaineru savienībai, būtiski ir saglabāt balvas virsuzdevumu – dialogu ar sabiedrību – un sekmēt Latvijas dizaina jomas attīstību ilgtermiņā. Ir svarīgi saglabāt līdzšinējo nacionālā dizaina konkursa augsto kvalitātes līmeni un zīmola komunikāciju, pilnveidot tā nacionālo un arī starptautisko atpazīstamību, balstoties uz iepriekšējo organizatoru − dizaina biroja „H2E” labi iedibinātajām tradīcijām, tomēr vienlaicīgi ieviešot arī pārmaiņas, kuras likumsakarīgi rodas kontekstā ar attīstības procesiem nozarē un tās vajadzībām.

Iepriekšējā periodā (2017 – 2019) „Latvijas Dizaina gada balvas” rīkošana konkursa kārtībā bija deleģēta dizaina birojam „H2E”, un pēc šī termiņa beigām KM izsludināja jaunu konkursu par valsts pārvaldes uzdevuma – kvalitātes novērtējuma dizaina jomā – veikšanu.

Papildu informācija

Latvijas Dizaineru savienība ir profesionāla radoša dizaina nozares organizācija, kurā kopš 1987. gada apvienojušies dažādu dizaina jomu pārstāvji. Latvijas Dizaineru savienības mērķis ir dizaina attīstības veicināšana, tā vērtību apzināšana un saglabāšana, visu Latvijas dizaineru sadarbības sekmēšana, sabiedrības izglītošana un informēšana par dizaina nozari. 2019.gada nogalē Latvijas Dizaineru savienībā bija 210 biedri.

Izsmeļošāka informācija par Latvijas Dizaina gada balvu tīmekļvietnē www.dizainabalva.lv