LatArch 250x200 Dpi laukDizaina sala 250x200 Dpi laukLTRK 250x200 Dpi laukLatBuvn 250x200 Dpi lauk DELFI-250x200-Dpi-laukBT1 250x200 Dpi lauk

 

LDS biedru sapulce ievēl jaunu valdi

valde_2

2020. gada 20. februārī notika LDS biedru sapulce, kurā piedalījās 109 biedri.

LDS līdzšinējais priekšsēdētājs Miks Pētersons un iepriekšējā valde stāstīja par pēdējos 2 gados paveikto – daudzajiem pasākumiem, projektiem, izstādēm un LDS trīsdesmitgades atzīmēšanu. Veikums un aktivitātes pieaugums bija uzskatāmi redzams.

Biedri dalījās nākotnes redzējumā – kā būtu jāveido LDS turpmāko 2 gadu attīstība, tika uzsvērts, ka būtiski iesaistīt darbībā katru biedru, rūpēties par jauno biedru papildinājumu un svarīgākais, pat valstiskais uzdevums, kas iegūts, uzvarot Kultūras ministrijas rīkotajā konkursā – Latvijas Dizaina gada balvas organizēšana 2020. un 2021. gadā.

Cerīgi, jaunu LDS priekšsēdētāju, valdi un revīzijas komisiju ievēlot, ir sācies LDS jaunais gads.

Turpmākos divus gadus LDS priekšsēdētāja būs Barbara Freiberga, viņas vietniece – Kristiana Kazarjana, biedrzines rūpes uzņēmusies Ieva Dumbrovska, par labiem pasākumiem atbildīga – Dace Blūma, un dizaina izglītības sektors un biedru kandidāti būs Česlijas Čables-Zibenes rokās.

LDS revīzijas lietām pievērsīsies Aļona Fjodorova, Imants Rubīns, Inese Līne.

Novēlam jaunajai valdei, revīzijas komisijai un Savienības priekšsēdētājai daudz spēka un gudrības paveikt visu iecerēto!