LatArch 250x200 Dpi laukDizaina sala 250x200 Dpi laukLTRK 250x200 Dpi laukLatBuvn 250x200 Dpi lauk DELFI-250x200-Dpi-laukBT1 250x200 Dpi lauk

AttelsR_LOGO_blue

LDS biedru sapulce – 22.02.2020.

LTRK_fasaade

Kopš pēdējās kopsapulces paskrējuši jau gandrīz divi gadi, tāpēc, pamatojoties uz LDS 2019. gada 27. decembra valdes sapulces Nr.12. lēmumu, izsludināta biedru sapulce  un visi LDS biedri un biedru kandidāti tiek laipni aicināti ierasties!
Kur: LTRK telpās Kr. Valdemāra ielā 35, Rīgā.
Cikos: ierašānās sākums – 10.00, reģistrācijas sākums 10:30.

Lūdzu, biedriem un biedru kandidātiem reģistrēt dalību sapulcē šeit>>>

Gadījumā, ja tomēr personīgi sapulcē nav iespējams ierasties, lūgums sagatavot pilnvaru, norādot deleģētās personas vārdu, uzvārdu un tālruņa nr.

Deleģējums derīgs tikai ar pilnvaru!
Pilnvaras paraugs skatāms  šeit >>>

LDS biedru sapulces DARBA KĀRTĪBA
Sapulces sākums 10:00

1. Biedru reģistrācija. 10.30
2.  Sapulces atklāšana. 11.00
3. Mandātu komisijas ziņojums 11.05
4. Balsu skaitīšanas komisijas izveidošana 11.10
5. Sapulces vadības un sekretariāta vēlēšanas, darba kārtības un reglamenta apstiprināšana 11.15
6. Biedrziņa ziņojums 11.25
7. Valdes atskaites ziņojumi 11.30
8. Revīzijas komisijas ziņojums 12.00
9. Jautājumi atbildes 12.10
10. LDS tālākās darbības mērķu izvirzīšana 12.20
11. Balsošanai izvirzītie jautājumi:

Statūtu grozījumi
Valdes vēlēšanas, kandidātu pieteikumi
Revīzijas komisijas vēlēšanas 12.50

12. Balsu skaitīšana / Kafijas pauze 13.10
13. Balsošanas rezultātu paziņošana, apstiprināšana 13.30
14. Debates 13.40
15. Biedrziņa paziņojums 14.00
16 .Sapulces noslēgums 14.10

Balsošanas jautājumi

 •  Statūtu izmaiņas:
  Izteikt punktu „9.2. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no 11 valdes locekļiem, fiziskām personām, tajā skaitā – biedrības priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka. Valdes locekļu kandidāti tiek izvirzīti no LDS pārstāvētajām dizaina nozarēm. Valdi uz diviem gadiem ievēl biedru sapulce aizklātās un vienlīdzīgās vēlēšanās” jaunā redakcijā:
  „Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no 5 valdes locekļiem, fiziskām personām, tajā skaitā – biedrības priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, biedrziņa. Valdi uz diviem gadiem ievēl biedru sapulce aizklātās un vienlīdzīgās vēlēšanās.”

Izteikt punktu „9.6. Valde ir lemttiesīga ja tās sēdē piedalās vismaz 6 locekļi” jaunā redakcijā:
„9.6. Valde ir lemttiesīga ja tās sēdē piedalās vismaz 3 locekļi.”
Izteikt punktu „9.10. Pārējie 9 valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt biedrību visi kopā.” jaunā redakcijā
„9.10. Pārējie 3 valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt biedrību visi kopā.”

 • Valdes vēlēšanas:
  valdes priekšsēdētāja (kandidāte Barbara Freiberga),
  valdes priekšsēdētājas vietniece (kandidāte Kristiana Kazarjana),
  biedrzine (kandidāte Ieva Dumbrovska),
  dizaina izglītība un biedru kandidāti (kandidāte Česlija Čable-Zibene),
  biedru pasākumu organizēšana un koordinēšana (kandidāte Dace Blūma).
 • Revīzijas komisijas vēlēšanas
  (Esošā komisijas sastāvs: Imants Rubīns,Inese Līne un Armands Bisenieks)
 • Uzdot valdei izveidot „Ekspertu padomi”, kurā iekļauj aktīvo LDS kategoriju pārstāvjus. Izstrādāt „Ekspertu padomes” nolikumu;

BIEDRIEM 

 • Domāt par turpmāko divu gadu periodā paveicamo, sasniedzamo, izdarāmo, kā to formulēt.
 • Izvirzīt savas kandidatūras valdes un revīzijas komisijas darbam.
 • Pārliecināties par biedru naudu nomaksu pilnā apmērā (no 2018. gada janvāra biedru naudas apmērs 3 eur/ mēnesī, jeb 36 eur/ gadā.
 • Lūgums apstiprināt savu dalību vai pilnvarot citu balstiesīgu biedru. Ņemot vērā, ka statūtu grozīšanai nepieciešama puse no biedru skaita, jūsu dalība vai pārstāvniecība ir ļoti aktuāla.

Jautājumu gadījumā lūgums zvanīt vai rakstīt LDS biedrzines pienākumu izpildītājai  Ievai Dumbrovskai,
epasts: ieva.dumbrovska@design.lv,
tel. nr.: 28690144.

Tiekamies sapulcē!