Latvijas Mākslas akadēmijā notiks starptautiska konference “Nākotnes māksla / Nākotnes zīmes”

LMA_futurestate

Novembra beigās, 25. novembrī un 26. novembrī, Latvijas Mākslas akadēmijā notiks starptautiska konference Nākotnes māksla/Nākotnes valsts.

Nākotnes māksla nākotnes valstij
“Nākotne parādās kā iespējamo stāvokļu telpa”
(Jurijs Lotmans)

Latvijas Mākslas akadēmija, turpinot Latvijas valsts simtgades svinību norišu cikla ietvaros īstenoto projektu “Nākotnes māksla / Nākotnes zīmes”, no 25. līdz 26. novembrim rīko starptautisku konferenci “Art Future/ Future State” (“Nākotnes māksla / Nākotnes valsts”). Šajā konferencē, apvienojot mākslas, dizaina un nākotnes studijas, tiks meklēti jaunās mākslas, dizaina un nākotnes sabiedrības attīstības un mijiedarbības virzieni. Konferencē tiks aplūkots plašs tēmu loks un piedāvāti unikāli nākotnes potenciālo problēmu identificēšanas un risināšanas līdzekļi.

Konferences dalībnieki tika aicināti mākslas, dizaina un nākotnes studiju mijiedarbības jautājumus aplūkot mākslas, dizaina un nākotnes domāšanas mijiedarbībā, ņemot vērā māksliniecisko pētījumu instrumentālo nozīmi nākotnes veidošanai un pievēršot uzmanību jaunām, hipotētiskām mākslas nākotnes lomām un funkcijām. Īpaša uzmanība tiks pievērsta mākslas augstskolu lomai nākotnes modeļu un zināšanu veidošanā. Tiks iezīmēta arī nākotnes mākslas iespējamā semiotika.

Konferences “Art Future/ Future State” darbs tiks strukturēts piecās sekcijās: Nākotnes zināšanas, Nākotnes dizains, Nākotnes pagātne & Nākotnes valsts, Nākotnes mākslas izglītība un Nākotnes māksla.

Konferences programma (angļu valodā) ir pieejama šeit.

Konferences darba valoda ir angļu valoda. Ieeja konferencē ir bez maksas. Latvijas Mākslas akadēmijas Doktora studiju programmas studējošie konferenci apmeklē iepriekš nepiesakoties. Ierobežotā vietu skaita dēļ, pārējiem interesentiem lūgums pieteikt apmeklējumu līdz 23. novembrim, rakstot uz e-pastu inese.bauge@lma.lv.

Latvijas Mākslas akadēmijas konference “Nākotnes māksla / Nākotnes valsts” tiek īstenota ar Valsts Kultūrkapitāla fonda un Kultūras ministrijas atbalstu.

Latvijas valsts simtgade tiks plaši svinēta 2018. gada novembrī. Lai aptvertu un atzīmētu galvenos ar Latvijas valsts izveidi un nostiprināšanos saistītos notikumus, Latvijas valsts simtgades svinības norisināsies vairāku gadu garumā no 2017. gada līdz 2021. gadam. Latvijas valsts simtgades svinību galvenais vēstījums ir „Es esmu Latvija”, akcentējot, ka Latvijas valsts galvenā vērtība ir cilvēki, kuri ar savu ikdienas darbu veido tās tagadni un kopā ar jauno paaudzi liek pamatus rītdienai. Latvijas Mākslas akadēmijas konference “Nākotnes māksla / Nākotnes valsts” ir Latvijas valsts simtgades svinību norise.

Vairāk info Latvijas Mākslas akadēmijas mājaslapā: skatīt šeit>>>.