PV2 250x200 Dpi laukAXOR-250x200-Dpi-laukAMfurnitura 250x200 Dpi laukIntarsija 250x200 Dpi laukir-250x200-Dpi-lauk

Latvijas mebeles 250x200 Dpi laukLatArch 250x200 Dpi laukDizaina sala 250x200 Dpi laukLTRK 250x200 Dpi laukLatBuvn 250x200 Dpi lauk DELFI-250x200-Dpi-laukBT1 250x200 Dpi lauk

 

LATVIJAS DIZAINA SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS

ML DV_250x200

Dizaina informācijas centrs (DIC) sadarbībā ar kultūras un radošās izglītības centru (KRIIC) ir sagatavojis apskatu par Latvijas dizaina šodienas situāciju. To izstrādājusi darba grupa – Inese Pētersone, Daina Vītoliņa un Ilze Boluža. 
Ir raksturots dizains kā radošās industrijas sastāvdaļa, dota tā definīcija, parādīta tā vieta Latvijas attīstības plānošanas valsts dokumentos un normatīvajos aktos, kā arī norādīts uz tā attīstības virzieniem, Latvijas dizaina identitātes problēmām un aktivitāšu virzītājspēkiem, kā arī iespējamajām problēmām saistībā ar dizainu.

Ar šo apskatu, kāds tas publicēts mājas lapā KRIIC sadaļā DIZAINA IZGLĪTĪBA, var iepazīties šeit.