LATVIJAS DIZAINA CENTRS ir uzsācis darbu

KM_peleeka_f_mazs

Lai sekmētu Latvijas dizaina jomas attīstību ilgtermiņā un iesaistītu šajā darbā pēc iespējas plašāku dizaina ekosistēmas dalībnieku loku, darbību uzsāk pēc Kultūras ministrijas (KM) iniciatīvas izveidotais Latvijas Dizaina centrs.

Centru vadīs ilggadējā Latvijas Dizaina padomes vadītāja, radošo industriju un stratēģiskās vadības eksperte Dita Danosa. D.Danosas vadītā biedrība „Latvijas Modes palāta” uzvarējusi KM izsludinātajā konkursā „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu dizaina jomā”, iegūstot deleģējuma tiesības centru vadīt nākamos trīs gadus.

Latvijas Dizaina centra darbības prioritātes saistīsies ar „Latvijas Dizaina stratēģijas 2020” rīcības plāna īstenošanu, darbā iecerēts sadarboties ar Latvijas Dizaina padomi, radošo industriju platformu FOLD, Ekonomikas ministriju, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru un Radošo industriju biznesa inkubatoru. Latvijas Dizaina centrs tiks veidots kā dažādas institūcijas, starpdisciplināras jomas un mērķa auditorijas vienojoša platforma.

KM valsts sekretāre Dace Vilsone uzsver: “Latvijas Dizaina centra izveide ir likumsakarīgs solis dizaina procesu attīstībā Latvijā. Pēdējā gada laikā Interreg projekta Design for Innovation un citu starptautisku projektu partneri ir atzinīgi novērtējuši paveikto Latvijas dizaina politikas izstrādē un īstenošanā, kā arī mūsu dizaineru starptautiskos sasniegumus. Vienota valstiski koordinējošā dizaina centra izveide ir stratēģiski svarīgs lēmums, lai panāktu sistēmisku progresu nozarē. Mēs esam ieinteresēti mācīties arī no labiem piemēriem mūsu kaimiņvalstīs un citviet Eiropā – iepazīstoties ar Igaunijas Dizaina centru, Lietuvas Dizaina forumu un Dānijas Dizaina centru, kā arī mērķtiecīgi sadarboties ar šīm un citām līdzīgām organizācijām.”

Dizaina centram deleģētie uzdevumi paredz pārstāvēt un popularizēt Latvijas dizainu mūsu valstī un citviet pasaulē, apkopot informāciju dizaina jomā, veidot komunikāciju ar dažādām sabiedrības auditorijām, sniegt konsultācijas, koordinēt sadarbību starp dizaina ekosistēmas dalībniekiem, iniciējot un kopīgi īstenojot pasākumus. Tādējādi tiks veidota izpratne par dizainu dažādās sabiedrības grupās, tā sniegtajām priekšrocībām un labumiem uzņēmumiem, indivīdiem un valstij kopumā. Latvijas Dizaina centra darbības nodrošināšanai paredzēts finansējums 20 000 eiro gadā. Konkursa „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu dizaina jomā” nolikums.

Latvijas Dizaina centra aktivitātes tiks atspoguļotas sociālo mediju Facebook un Twitter Latvian Design Centre adresēs, un klātienes tikšanās būs iespējamas Radošo industriju inkubatorā, kas atrodas Rīgā, Elizabetes ielā 45/47.

Latvijas Dizaina centra aktualitātēm var sekot līdzi sociālajos medijos:

Facebook
Instagram 
Twitter

Informāciju sagatavoja:
Lita Kokale,
Kultūras ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
67330343, 26469946 / Lita.Kokale@km.gov.lv

Papildu informācijai:
Dita Danosa,
Latvijas Dizaina centra vadītāja
29266332, Dita.Danosa@gmail.com