LatArch 250x200 Dpi laukDizaina sala 250x200 Dpi laukLTRK 250x200 Dpi laukLatBuvn 250x200 Dpi lauk DELFI-250x200-Dpi-laukBT1 250x200 Dpi lauk

 

Kultūras ministre Dace Melbārde sveic Vispasaules NVO dienā!

D_Melbarde_NGO

Kultūras ministre Dace Melbārde sveic nevalstisko organizāciju pārstāvjus Vispasaules NVO dienā!
https://www.youtube.com/watch?v=gQVhNO7CiCM&feature=share

Latvijas Dizaineru savienība (LDS) ir pateicīga par sveicieniem un novērtē Kultūras ministrijas (KM) plaši piekopto labo praksi kultūras nozares pārvaldē deleģēt valsts pārvaldes pienākumus pilsoniskajām un profesionālajām biedrībām, tā stiprinot valsts piederības apziņu pilsoniskajā nevaldības sektorā. LDS rosina KM arī publiskajā saziņā mainīt sabiedrībā iesakņojušos nepareizi tulkotā terminoloģiskā nosaukuma  (Non-Governmental Organisations) lietojumu no “nevalstiskas organizācijas ”uz “nevaldības organizācijas”, kas pareizāk izsaka  tā būtību valsts jēdziena izpratnē, kurš balstās trīs pmatelementos.

Pilsoniskā sabiedrība – tauta ir viens no šiem pamatelementiem uz kuru balstās pārējo esamība, tāpēc pilsoniskās organizācijas ir tikpat valsts piederīgas – valstiskas cik paši tās pilsoņi ar noteiktu vietu un lomu valsts pārvaldes un sabiedrības attiecībās. Tas noteikti veicinās arī  jēdzieniski atbilstošas terminoloģijas lietojumu, terminoloģiski nenorobežojot pilsoņus no valsts un iesaistes valsts pārvaldē.

“Šie trīs elementi ir valsts teritorija, valststauta (iedzīvotāji) un (reāla) valsts vara.”
“Demokrātiskās valstīs suverēnās valsts varas nesējs ir tauta (sal. Satversmes 2.p.), kura to parasti realizē ar demokrātiski leģitimētu valsts orgānu – parlamenta, valdības, valsts galvas – starpniecību; …”

Egils Levits.  Valsts un valsts pārvaldes juridiskā struktūra un pamatjēdzieni.
http://providus.lv/article_files/1155/original/levits_jedzieni.pdf?1327054691