LatArch 250x200 Dpi laukDizaina sala 250x200 Dpi laukLTRK 250x200 Dpi laukLatBuvn 250x200 Dpi lauk DELFI-250x200-Dpi-laukBT1 250x200 Dpi lauk

 

KONKURSS. VKKF aicina izvirzīt pretendentus ekspertu komisiju darbam

VKKF

VKKF padome saskaņā ar apstiprināto VKKF nozaru ekspertu komisiju nolikumu izveido fonda nozaru ekspertu komisijas.

Fonda nozaru ekspertu komisijas septiņu cilvēku – attiecīgās kultūras nozares speciālistu – sastāva pilnvaru laiks ir divi gadi. Nozares ekspertu komisijas locekļi VKKF komisijā drīkst strādāt ne vairāk kā vienu pilnvaru laiku pēc kārtas. Nozaru ekspertu komisijas izvērtē iesniegtos projektus un sniedz VKKF padomei atzinumu par līdzekļu sadalījumu projektu īstenošanai, kā arī pārrauga piešķirto līdzekļu izmantojumu. VKKF ir astoņas nozaru ekspertu komisijas.

Tā kā daļai ekspertu pilnvaru laiks beigsies 2020. gada maijā, VKKF izsludina konkursu ekspertu komisiju veidošanai.

Pretendentus dalībai konkursā līdz 27. marta pulksten 12.00 var pieteikt juridiskas personas, kas saskaņā ar statūtiem darbojas kultūras jomā un ir saistītas ar attiecīgo kultūras nozari, kā arī Kultūras ministrijas padotībā esošas valsts pārvaldes iestādes un kapitālsabiedrības (uzņēmējsabiedrības), kurās ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja (turpmāk – pieteicējs).

Lai piedalītos konkursā, VKKF ir jāiesniedz pamatojums, kādēļ pieteicējs konkrēto personu piesaka VKKF nozares eksperta komisijas locekļa amata konkursam (pamatojums iesniedzams uz pieteicēja (juridiskās personas) veidlapas vai brīvā formā, kurā obligāti norādīti juridiskās personas rekvizīti (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, tālrunis, e-pasta adrese)), kā arī VKKF nozares eksperta komisijas locekļa amata pretendenta CV, pievienojot pretendenta rakstisku apliecinājumu par vēlmi strādāt VKKF nozares ekspertu komisijā un par atbilstību nolikumā izvirzītajām prasībām.

Nolikumu un apliecinājuma veidlapu skatīt  šeit >>>