Konkurss jauniešiem NEPARASTS GALDS

Untitled

Japānas pilsēta Higašikava, kas atrodas Hokaido salā,  kopā ar pasaulslaveno arhitektu Kengo Kumu rīko KAGU (mēbeļu) dizaina konkursu visas pasaules jauniešiem.
Šī gada tēma ‒ “Neparasts galds”.

Pieteikties konkursam “Neparasts galds” var studenti un skolēni no visas pasaules, kuru vecums līdz 2022. gada 31. martam nepārsniedz 30 gadus.

Konkursa darbu iesniegšanas termiņš ‒ 2022. gada 31. marts (iepriekšējās reģistrācijas termiņš ‒ 2022. gada 28. februāris).

 

Darba iesniegšanas periods:
No 2022. gada 25. ‒ 31. marta 12:00 (pēc Japānas laika)

Darba iesniegšana (PDF)
・Pieteikumā jāietver – darba nosaukums, dizains, tā paskaidrojums, skice, zīmējums, CG
(datorgrafikas) modelis, fotogrāfija (jāietilpst vienā A3 izmēra lapā (aizpildītai no vienas puses,
horizontālā izkārtojumā)). Minimālais fonta izmērs ‒ 10.
・Iepriekšējās reģistrācijas veidlapā iegūtais reģistrācijas numurs jānorāda apakšā labajā pusē .
・Izmantot tikai angļu vai japāņu valodu.
・Darbā nedrīkst iekļaut tekstus, simbolus vai burtus, kas ļautu atpazīt iesniegtā darba autoru.
・Pabeigtais A3 lieluma pieteikuma darbs jāiesniedz PDF formātā.
・Pieteikuma darba formāts nedrīkst pārsniegt 3 MB.

 

Vērtēšana:
・Līdz 2022. gada maija vidum žūrija izvēlēsies 10 labākos darbus.
・Labākie darbi tiks publicēti Higašikavas oficiālajā mājas lapā, kā arī ar katru no 10 dalībniekiem
organizatori sazināsies individuāli.
・Izvēlētajiem dalībniekiem vajadzēs izveidot 1:5 izmēra paraugu (paraugam var izmantot jebkādus
materiālus) un prezentēt to. Paraugs netiks atdots.
Galējā vērtēšana (un apbalvošana) notiks Higašikavā, publiski prezentējot savu darbu. Pēc
publiskās prezentācijas notiks žūrijas locekļu apspriede, kuras laikā izvēlēsies uzvarētājus.
・Apbalvošanas ceremonija notiks uzreiz pēc žūrijas apspriedes, tādēļ dalībniekiem jābūt Higašikavā,
lai tajā piedalītos.
・Gadījumā, ja atklāsies, ka darbs ir plaģiāts vai dalībnieks ir pārkāpis konkursa noteikumus,
dalībnieks tiks izslēgts no konkursa un darbs tiks anulēts.
・Izpildkomitejai nav tiesību atbildēt uz jautājumiem, kas saistīti ar vērtēšanas kritērijiem un
metodēm.

Apbalvojumi un balvas:
・Kengo Kumas balva(galvenā balva)(1 darbs) –  500,000 JPY
・Izcilības balva (3 darbi) – 100,000 JPY
・Goda raksts (6 darbi)
※ 10 uzvarētāji tiks ielūgti piedalīties galējā vērtēšanas un apbalvošanas ceremonijā.
※ Uzturēšanās pilsētā un transporta izmaksas no dzīves vietas uz pasākuma norises vietu un
atpakaļ tiks nodrošinātas. Grupas dalības gadījumā pastāv iespēja, ka tiks ielūgts tikai viens grupas
pārstāvis.
※ Godalgotie darbi var tikt komercializēti. Komercializācijas detaļas tiks individuāli apspriestas
ar darbu autoriem.

Galējās vērtēšanas un apbalvošanas ceremonijas norises vieta un laiks:
2022. gada 26. jūnijs, Higašikava, Hokaido.

Konkursa nolikuma tulkojumu skatīt  šeit >>>

 

Higašikavā atrodas viena no galvenajām Asahikavas pilsētas mēbeļu ražotnēm.
Higašikava ir Latvijas pilsētas Rūjiena sadraudzības pilsēta.

 

2021. gadā rīkotajam konkursam pieteicās 1876 dalībnieki no 41 valsts, bet darbus iesniedza 834 dalībnieki no 36 valstīm un labāko 10 darbu vidū izdevās ierindoties arī skolēnam no Latvijas.

“Kengo Kumas & KAGU” dizaina konkursa žūrijas priekšsēdētājs Kengo Kuma:
“Globālās pandēmijas dēļ mūsu dzīves ir ļoti mainījušās. Darbs no mājām kļuvis par ikdienišķu parādību un starp ēdamgaldu un rakstāmgaldu vairs nav lielas atšķirības. Arī Higašikavas pilsētā ir sākusies jauna šāda veida dzīve. Gaidīšu jūsu idejas ar neparasta stila galdiem, kas piemēroti mūsdienu dzīvesveidam.”

 

Vairāk ziņu par konkursu organizatoru mājaslapā skatīt  šeit >>>

Organizators: “Kengo Kuma & Higašikava” KAGU dizaina konkursa izpildkomiteja
Atbalstītāji: Higašikavas pilsēta、Higašikavas tirdzniecības un rūpniecības nodaļa, Higašikavas
tūrisma asociācija, Higašikavas lauksaimniecības asociācija,
Higašikavas būvniecības nozares asociācija, Higašikavas mežsaimniecības asociācija, SIA
Higashikawa Shinko Kosha, Asahikavas mēbeļu rūpniecības asociācija, Higašikavas
pilsētas valde, Higašikavas izglītības pārvalde.
Izpildkomitejas birojs: Higašikavas Kultūras Apmaiņas Departaments
Telefona nr.: +81 166-82-2111, e-pasts: official@kagu-higashikawa.jp