Konferenču rakstu krājums

Design_Experience_Challenges

Dizains pasaulē  turpina attīstīties pārsniedzot tradicionālās nozares robežas, kas saistītas ar materiālu objektu projektēšanu, arvien vairāk tiekot atzīts par domāšanas veidu, sarežģītu, nestrukturētu problēmu risināšanas un lēmumu veidošanas procesu.

Dizaina attīstības tendences pasaulē liecina, ka nākotnē dizaineri arvien vairāk nodarbosies ar problēmu, kas saistītas ar sarežģītiem vides, sociālajiem un politiskajiem jautājumiem, risināšanu.

Vai tāda ir procesu virzība  Latvijā? 

Priekšstati par dizaina būtību, dizaina aptverto problēmu loku, projekta izstrādes un ieviešanas ciklu, dizainera lomu tajā, rezultējas uzskatos par darbam dizaina profesijās nepieciešamo kompetenču kopumu. Tomēr sarežģītība, nestabilitāte un mainīgums, kas raksturo mūsdienu realitāti, maina arī ar dizaina metodēm risināmo problēmu loku, dizainera uzdevumus un darba procesu.

Kas ir dizains un un kādas ir tā attīstības perspektīvas? Kam, kāpēc un kādā veidā?

Mēs aicinām novērtēt izdarīto, bet galvenais,  piedāvāt savu redzējumu un iespējamos risinājumus dizaina integrācijai tautsaimniecības nozarēs, indivīdu un sabiedrības labizjūtas un labklājības veicināšanā.

LDS rīotā konference ir vienīgā dizaina nozares problemātikai un pētniecībai veltītā zinātniskā konference Latvijā.

Mēs turpinām strādāt, lai pētniecībā balstīta dizaina izglītība un procesi veicinātu dizaina nozares attīstību.

Zinātnisko rakstu krājums ir divu gadu darba rezultāts, bet, skatoties nākotnē –  esat laipni aicināti pieteikt savu dalību  konferencē  “Design.Experience.Challenges”, kas notiks 02.10.2015. 

Veiksmi:)

 LDS_konf_raksti_2015-1.pdf