Līdz pieteikšanās termiņa beigām
Dienas
Stundas
Min.
Sek.


LatArch 250x200 Dpi laukDizaina sala 250x200 Dpi laukLTRK 250x200 Dpi laukLatBuvn 250x200 Dpi lauk DELFI-250x200-Dpi-laukBT1 250x200 Dpi laukAnitra_logo_mazs
AttelsR_250x200
Kronospan_250x200ACS_LV_AJ-Logo-mazais
sadolin_250x200

Jaunais Eiropas BAUHAUS

Bauhaus

Ar Kultūras Ministrijas atbalstu Latvijas Arhitektu savienībā darbu uzsācis “Jaunā Eiropas Bauhaus” Latvijas kontaktpunkts, kas ir izveidots, lai informētu par projekta iniciatīvām, stimulējot Latvijas līdzdalību un starpnozaru sadarbību. Latvijas kontaktpunkts ir daļa no kontaktpunktu tīkla visās ES dalībvalstīs.

 “Jaunais Eiropas Bauhaus” ir vides, ekonomikas un kultūras iniciatīva, kas savieno dizainu, ilgtspējību, pieejamību un investīcijas, lai sasniegtu Eiropas zaļā kursa mērķus. Projektu 2020. gadā izsludināja Eiropas Savienības prezidente Urzula van der Leiena.

Ikviens – arhitekti, dizaineri, inženieri, skolas, universitātes, projektu attīstītāji, pašvaldības, organizācijas, kopas, kopienas un indivīdi ir aicināti piedalīties “Jaunā Eiropas Bauhaus” iniciatīvās, lai tīklotos, sadarbotos un apmainītos zināšanām.

2022. gada martā pieejamās iniciatīvas:

Jaunā Eiropas Bauhaus balva 2022. Pieteikšanās termiņš – 7. marts
https://prizes.new-european-bauhaus.eu/

Balva ir iecerēta kā rīks labās prakses piemēru apkopošanai, lai skaidrotu, kas ir skaista, ilgtspējīga un iekļaujoša dzīves vide (dzīvojamā vide, mācību vide, darba vide, arhitektūra, ainava, dizains, produkti u.c.). Balvas četrās kategorijās var iesniegt divos paralēlos konkursos. Galvenās balvas konkursā var iesniegt pēdējo divu gadu laikā pabeigtus projektus. Uzlēcošās zvaigznes konkursā var iesniegt konceptus un idejas, ko radījuši jaunieši līdz 30 gadiem. 16 balvas piešķirs žūrija, 2 – publiskais balsojums. Balvu ieguvēji saņems līdz 30 000 eiro lielu naudas prēmiju. Galvenie vērtēšanas kritēriji – skaistums, ilgtspējība, iekļaušana. Balvu var pieteikt ikviens ar nosacījumu, ka darbs ir radīts ES.

Jaunā Eiropas Bauhaus festivāls – pieteikšanās termiņš 21. marts
https://new-european-bauhaus-festival.eu/

No 9.–12. jūnijam Briselē tiek rīkots “Jaunā Eiropas Bauhaus” festivāls, lai tīklotos, meklētu sadarbības partnerus un iepazīstinātu sabiedrību ar skaistiem, ilgtspējīgiem un iekļaujošiem projektiem. Dalībai var pieteikties trīs aktivitiāšu virzienos:

  1. Fair / Izstāde – var piedalīties personas un organizācijas ar projektiem, produktiem un idejām;
  2. Fest / Svētki – var piedalīties mākslinieki, kolektīvi, kultūras organizācijas ar mākslu, izstādēm, performancēm, notikumiem, pop-up un citiem formātiem;
  3. Forum / Forums – skaistas, iekļaujošas un ilgtspējīgas vietas var pieteikties kā norises vietas.

Papildus ir iespēja pieteikt dalību pavadošajā programmā – personas un organizācijas var rīkot pasākumus, kas iepazīstina ar skaistām, ilgtspējīgām un iekļaujošām vietām Eiropā un citur pasaulē. Potenciālie dalībnieki var piedāvāt arī online un hibrīdo formātu pasākumus.

Transformation of Places of Learning. Pieteikšanās termiņš – 31. decembris
https://europa.eu/new-european-bauhaus/get-involved/call-places-learning_en

Iniciatīva par mācīšanās vietu transformāciju meklē projektus, kas sākušies ne vairāk kā pirms 2 gadiem un raksturo pārmaiņas izglītībā un transformē:

  1. fiziskas vietas;
  2. izglītības un mācīšanās saturu (veidus, procesus, metodes);
  3. vietējās kopienas (projekti ar izteiktu vietējās kopienas kontekstu).

Projektā var piedalīties visi formālajā un neformālajā izglītībā iesaistītie indivīdi un organizācijas – eksperti, domātāji, darītāji, kaimiņi, ministri, studenti, skolotāji, pētnieki, arhitekti, dizaineri, kolektīvi, universitātes, pašvaldības, grupas u.c. Iniciatīvai var pieteikt projektus, kas atbilst kritērijiem – skaistums, ilgtspējība un iekļaušana.

Informatīvie resursi

Ikdienas informāciju par “Jaunā Eiropas Bauhaus” Latvijas kontaktpunkta darbību un aktuālajām iniciatīvām var saņemt Latvijas Arhitektu savienības mājaslapā un sociālajos tīklos, kā arī rakstot uz LAS vienoto epastu:

latarh@latarh.lv
latarh.lv
Instagram / Facebook @latarh

“Jaunā Eiropas Bauhaus” Latvijas kontaktpunktu vada, prezentācijas un konsultācijas par projektu sniedz Latvijas Arhitektu savienības pārstāve Ieva Zībārte. Ikviens ir aicināts iesniegt skaistas, ilgtspējīgas un iekļaujošas labās prakses piemērus, kā arī iesaistīties “Jaunā Eiropas Bauhaus” Latvijas kopienā, rakstot uz ieva.zibarte@latarh.lv.

Prezentācija par Eiropas zaļo kursu

Jaunais Eiropas Bauhaus

Finansējums

Avots – Kultūras ministrijas ML