Izmaiņas VKKF Radošo personu nodarbinātības programmā

VKKF
Valdība pēc Kultūras ministrijas (KM) iniciatīvas 14. jūlija sēdē lēma paplašināt pretendentu loku, kuri var pieteikties atbalstam Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) mērķprogrammā “Radošo personu nodarbinātības programma.” Turpmāk uz atbalstu varēs pretendēt arī Valsts ieņēmumu dienestā (VID) kā saimnieciskās darbības veicējas reģistrējušās pašnodarbinātās radošās personas, kuras laika posmā no š.g. 13. marta līdz 31. maijam ir saņēmušas autoratlīdzības maksājumus, kā arī VID administrēto dīkstāves pabalstu.

Mērķprogrammā laika posmā no š.g. 18. jūnija līdz 5. jūlijam tika saņemts būtiski mazāk pieteikumu nekā plānots, tādēļ VKKF lēma pagarināt pieteikumu iesniegšanas termiņu līdz š.g. 31. jūlijam; vienlaikus KM virzot valdībā izmaiņas mērķprogrammas kvalifikācijas kritērijos. Līdz šim atbalstam mērķprogrammā kvalificējās tikai tās individuāli nodarbinātās radošās personas, kuras ekonomiski ir mazaktīvas, vienlaikus neļaujot pieteikties tām, kurām radošā darbība ir pamata ieņēmumu avots – tostarp personām, kuras 2020. gada martā, aprīlī un maijā saņēmušas maksājumus no autortiesību un blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām par tiesību izmantošanu, un pašnodarbinātām radošām personām, kas kvalificējās dīkstāves pabalsta saņemšanai, bet kuru ienākumi, daļēji saglabājoties ierobežojumiem kultūras pasākumu norisei, nav būtiski uzlabojušies, un kuras ir mērķprogrammas galvenā mērķauditorija.

Jau ziņots, ka VKKF mērķprogramma “Radošo personu nodarbinātības programma” izveidota pēc KM iniciatīvas, lai mazinātu Covid-19 negatīvo seku ietekmi uz kultūras nozari tajā strādājošajām radošajām personām.

Mērķprogramma finansē radoša darba veikšanu kultūras nozarē individuāli nodarbinātām radošām personām, kuras ir autortiesību vai blakustiesību subjekti Autortiesību likuma izpratnē (turpmāk – radošām personām), kuru profesionālā radošā darbība tikusi ierobežota valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ, un veicina līdzšinējā radošajā darbībā māksliniecisko kvalitāti apliecinājušu radošo personu turpmāko radošo izaugsmi un žanriski daudzveidīgu kvalitatīvu mākslas un kultūras vērtību radīšanu.

Mērķprogrammas konkursā radošā persona saņems vienreizēju līdzekļu piešķīrumu 1 614 eiro apmērā pirms nodokļu nomaksas radošā darba veikšanai laikā no 2020. gada 1. jūlija līdz 2020. gada 30. septembrim.

Mērķprogrammas līdzekļus piešķir konkursa kārtībā; mērķprogrammas kopējais finansējums ir 1 936 000 eiro. Gadījumā, ja pieteikumu skaits pārsniedz mērķprogrammā pieejamos finanšu līdzekļus, finansējums tiks piešķirts pieteikumu iesniegšanas secībā.