Izmaiņas Radošo personu atbalsta likumā – paplašināts atbalstāmo loks

naudaEUR

Pēc 2018. gada 27.septembra Saeimas lēmuma, kas pieņemts pēc Kultūras ministrijas un Latvijas Radošo savienību padomes iniciatīvas, tiks paplašināts to radošo personu loks, kas var pretendēt uz atbalstu Valsts kultūrkapitāla fondā .

Ar 2018. gada 16. oktobri spēkā stājušās likuma izmaiņas Radošo personu atbalsta programmā.

Saskaņā ar likuma izmaiņām atbalsta stipendijām varēs pieteikties arī tās pensionētās radošās personas, kuru radītie darbi ir publiskoti laikā līdz pensijas vecuma sasniegšanai vai izdienas pensijas saņemšanas brīdim. Iepriekš bija noteikts, ka darbiem jābūt publiskotiem vismaz triju gadu laikā pirms radošās personas statusa iegūšanas.

Šāds grozījums veikts, jo līdz šim daudzi radošās jomas pārstāvji, kas sasnieguši pensijas vecumu vai saņem izdienas pensiju, nevar pieteikties atbalsta stipendijai, jo noteiktajā laika periodā savus darbus saskaņā ar Autortiesību likumu nav publicējuši.

Ņemot vērā situāciju, kad liela daļa radošo cilvēku pirms pensijas vecuma sasniegšanas radoši vairs nav tik aktīvi kā iepriekš, grozījumi paredz iespēju atbalsta stipendiju saņemt arī tad, ja personas ienākumi triju mēnešu laikā pirms atbalsta pieprasījuma iesniegšanas katrā mēnesī ir mazāki par 75 procentiem no valstī noteiktās minimālās darba algas apmēra.

Tāpat radošo personu atbalstam ar grozījumiem noteikts, ka atbalsta stipendijai slimības gadījumā varēs pieteikties arī tie radošie cilvēki, kuri darbojas kā pašnodarbinātās personas.

Pieteikties atbalsta stipendijai varēs arī tās personas, kuras sasniegušas pensijas vecumu, bet dažādu iemeslu dēļ vecuma pensiju nesaņem, jo nav uzkrāts apdrošināšanas stāžs un nav veiktas sociālās iemaksas, kas iepriekš netika noteiktas kā obligātas.

Ņemot vērā, ka Kultūrkapitāla fondam pirms lēmuma pieņemšanas par atbalsta stipendijas piešķiršanu ir jāpārbauda, vai persona ir tiesīga pretendēt uz atbalstu, ar grozījumiem precizēts, ka informāciju par personas ienākumiem fondam ir tiesības iegūt no valsts iestāžu reģistriem. Līdz šim Kultūrkapitāla fonds pārbaudi veica sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienestu un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru.

Radošo personu atbalsta stipendiju veidi
1) radošā persona tās profesionālās darbības specifikas dēļ īslaicīgi nav saņēmusi turpmākai radošai darbībai nepieciešamos ienākumus
kritēriji:
–    radošā persona ir darbspējas vecumā (līdz 63 gadiem),
–    ienākumi pēdējos 3 mēnešos kopā nepārsniedz 967,50 eiro bruto (vienā  mēnesī nepārsniedz 75% (322,50 eiro) no minimālās mēnešalgas)
–    persona ir bijusi radoši aktīva pēdējo 3 gadu laikā.
Stipendijas apjoms:  430 eiro mēnesī līdz 6 mēnešiem. Maksimālā stipendijas summa ir 2580 eiro.

2) īslaicīgas pārejošas darba nespējas gadījumā
kritēriji:
–    radošā persona ir darbspējas vecumā (līdz 63 gadiem),
–    tai iestājusies pārejoša darbnespēja (ārsta izziņa),
–    neatkarīgi no ienākumu līmeņa
–    atbalsta pieprasīšanas un saņemšanas laikā neatrodas darba attiecībās vai citās līdzīga rakstura pastāvīgās nodarbinātības attiecībās.
Stipendijas apjoms – proporcionāli slimības dienu skaitam (līdz 10 dienām, maksimālais stipendijas apjoms 215 eiro)

3) pensionāriem sadzīves apstākļu nodrošināšanai (īslaicīgai daļējai ārstniecības izmaksu un komunālo maksājumu segšanai)
kritēriji:
–    personai ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi) vai tā saņem izdienas pensiju
–    neatkarīgi no ienākumu līmeņa
Stipendijas apjoms: 
430 eiro mēnesī līdz 3 mēnešiem.  Maksimālā stipendijas summa ir 1290 eiro.

Pieteikumu iesniegšana – biedrības “Latvijas Radošo savienību padome” birojā, Rīgā, Baznīcas ielā 37 – 3, e-pasts atbalsts@makslinieki.lv, tālr. 26146487, kontaktpersona Rita Nikmane

Ritas Nikmanes pieņemšanas laiki “Latvijas  Radošo savienību padomes” birojā:
P. 10.00 – 14.00
O.14.00 – 18.00
T. 14.00  – 18.00
C. 10.00 – 14.00