LatArch 250x200 Dpi laukDizaina sala 250x200 Dpi laukLTRK 250x200 Dpi laukLatBuvn 250x200 Dpi lauk DELFI-250x200-Dpi-laukBT1 250x200 Dpi lauk

 

IEPAKOJUMA ĒTIKAS HARTA – CARTA ETICA DEL PACKAGING

Dāvis Vilcāns - "Andrito" kafijas iepakojuma dizains

Vienoti principi apzinīgam iepakojuma dizainam, ražošanai un lietošanai.
Attēlā: Dāvis Vilcāns – “Andrito” kafijas iepakojuma dizains.

ATBALSTĪTĀJU APŅEMŠANĀS
Iepakojuma ētikas harta apstiprina, ka mēs visi esam iesaistīti iepakojuma dizaina, ražošanas, lietošanas, patēriņa un atkārtotas lietošanas sistēmā. Iepakojuma ētikas harta atgādina mums, ka nepieciešams patērētāju vajadzības izvirzīt visu iesaistīto pušu centrā. Mēs apzināmies, ka patērētājs ir iepakojuma kā līdzekļa lietotājs, iepakojuma piedāvātās informācijas uztvērējs, iepakotā produkta piedāvājuma saņēmējs, kā arī iepakojuma kā kulturāla un sociāla objekta interpretētājs.
Harta aplūko dizaineru, ražotāju, pārstrādātāju, lietotāju, nozares ekspertu iesaisti, kā arī visu, kuri vēlas pievienoties un atbalstīt šo projektu.
Atbalstītāji apņemas strādāt saskaņā ar hartas 10 punktiem, – pienācīgi ievērot paši un rosināt ievērot citus.

Mēs – dizaineri, ražotāji, pārstrādātāji, lietotāji un nozares eksperti – vēlamies izstrādāt, dizainēt, ražot, pasūtīt, lietot iepakojumu, kas ir:

 1. ATBILDĪGS
  Iepakojums uztverams kā atbildība, ko līdzdala visi pret visiem – dizainā, ražošanā un lietošanā. Atbildīgs iepakojums ir kvalitātes nesējs, kas apvieno vides aizsardzību un cieņu pret visu lietotāju vajadzībām.
 1. SABALANSĒTS
  Iepakojums ir pareizs mēros: pielāgots nepieciešamībai. Iepakojums ir sabalansēts, tas ir konstruēts un dizainēts, ņemot vērā tā saturu, un ir piemērots izplatīšanai.
 1. DROŠS
  Tas ir veselīgs un drošs iepakojums, kas aizsargā indivīdus un kopienas visā iepakojuma dzīves cikla garumā. Drošs iepakojums nodrošina tā izsekojamību visā piegādes ķēdes garumā; tas ir drošs, pasargā saturu, aizsargā no piesārņojuma, nodrošinot saglabāšanu transportēšanas laikā, lietošanas un visa dzīves cikla laikā.
 1. PIEEJAMS
  Kur iepakojums lietotājam spēj sevi vienkārši izskaidrot. Iepakojums ir vienkāršs un vienkārši lietojams, un tādējādi ņem vērā jebkura patērētāja tiesības produktam piekļūt, saprast un lietot to.
 1. SAPROTAMS
  Iepakojums veido tūlītējas attiecības ar tā saņēmēju. Iepakojums ir saprotams, kad tas ir patiess, kad atklāj patiesību, skaidri respektējot tiesiskās normas. Ar saprotamības kvalitātes palīdzību tas veido uzticības attiecības ar saņēmēju.
 1. INFORMATĪVS
  Iepakojums nodrošina vislabāko informāciju – gan noderīgu, gan nepieciešamu. Informatīvs iepakojums ievēro juridiskos standartus, satur visu noderīgo informāciju, kas jāzina par saturu un iepakojumu, kā arī lietošanu un izmešanu.
 1. MŪSDIENĪGS
  Iepakojums ir nemitīgā saiknē ar sabiedrību, kuras vērtības tas pārstāv. Iepakojums atspoguļo sabiedrības kultūru un veicina tās radīšanu. Tas tiek īstenots ar ziņojumiem, izsakot tos ar formu, grafiku, simboliem: tā sniedzot vērtības un ziņojumus, kā arī ņemot dalību mūsdienīgas sabiedriskās dzīves izaugsmē.
 1. TĀLREDZĪGS
  Iepakojumam ir labas attiecības ar savu nākotni. Iepakojums ir spējīgs ietekmēt šodienu attiecībā uz iespējamām sekām nākotnē. Izvēle, kas nosaka, kāds iepakojums lietojams šodien, nevar izrietēt no tūlītējiem ieguvumiem, te jāņem vērā arī sekas, kas var rasties no sākotnējām izvēlēm.
 1. IZGLĪTOJOŠS
  Iepakojums vienkāršā veidā īsteno izglītojošu funkciju. Iepakojums pilnībā ir ikviena cilvēka ikdienas daļa, tas atrodas nemitīgā dialogā ar saņēmēju, tādēļ tam raksturīgs lielisks izglītošanas potenciāls: izplatīšana padara to par spēcīgu līdzekli izglītošanai.
 1. ILGTSPĒJĪGS
  Tas ir iepakojums, kas ciena vidi. Iepakojums ir ilgtspējīgs, ja tas radīts holistiski, pilnīgā līdzsvarā ar produktu un tā pielietojumu, optimizējot ietekmi uz vidi.

Lai piedalītos projektā: www.cartaeticadelpackaging.org
Iepakojuma ētikas hartas autori: Giovanni Baule, Valeria Bucchetti
Atbalstītāji: Instituto Italiano Imballaggi, Latvijas Iepakojuma asociācija
Copyright © 2015 Edizioni Dativo Srl