Latvijas dizains un dizaina aizsardzība Latvijā – Domā. Radi. Aizsargā!

logo

Ķīpsalas izstāžu centrā izstādē DESIGN ISLE 18. oktobrī no plkst. 11.00 – LR Patentu valdes un LDS kopīgi organizēts informatīvs pasākums.

Pasākuma dienaskārtību skatīt lapas apakšpusē.

Gan profesionāliem, gan arī vēl topošiem dizaineriem ir nepieciešamas zināšanas par savu darbu aizsardzības iespējām mūsdienu tirgos ne tikai Latvijā, bet arī ārvalstīs. Nepietiekama šo juridisko jautājumu izpratne dizaineru vidē un sabiedrībā kopumā kavē dizaineru jaunradi un traucē dizaina sekmīgai izmantošanai inovatīvos projektos.

Patentu valde un Latvijas Dizaineru savienība aicina dizaina izglītības iestāžu audzēkņus un studentus un dizainerus – profesionāļus uz pasākumu “Latvijas dizains un dizaina aizsardzība Latvijā”, kurš notiks Baltijas dizaina izstādē Design Isle 2019. Patentu valdes  (PV) direktors Sandris Laganovskis norāda: “Šis pasākums ir lielisks iemesls, lai tiktu pievērsta Latvijas sabiedrības, nozares profesionāļu un jauno dizaineru uzmanība tam, lai arī mūsu dizaineru un ražotāju veikums, proti, radītie dizainparaugi tiktu aizsargāti, nodrošinot izņēmuma tiesības, kā arī izmantoti turpmāk, veicinot dizaina nozares attīstību.”

Pasākuma pirmā daļa tiks atklāta ar britu autores un mākslas konsultantes Alisonas Brenegenas (Alison Branagan) grāmatas “Uzņēmējdarbības rokasgrāmata māksliniekiem un dizaineriem” prezentāciju, kurā piedalīsies PV, Latvijas Dizaineru savienības (LDS), kā arī izdevniecības “Jumava” pārstāvji. Kā norāda autore: “Iemesls, kādēļ tapa šī rokasgrāmata, kas tagad ir tās otrais izdevums, ir saistīts ar vispārēju norādījumu trūkumu par mākslas vai amatniecības prakses izveidošanu, kā komerciālu brīvmākslinieku vai dizaina biznesu. Lai arī to uzņēmējdarbības formas Latvijā un pasaulē var atšķirties, un mākslinieki raksturo savu darbošanos, izmantojot dažādus formulējumus, piemēram, ārštata darbinieki, praktikanti vai uzņēmēji. Viņi visi patiesībā piedalās ceļojumā, kura laikā viņiem būs jāapgūst pieredze un jāattīsta uzņēmējdarbības gars. Es ļoti ceru, ka šis tulkojums kļūs par ļoti vērtīgu sarunu biedru, kas pavada Latvijas dizainerus un radošos industriju pārstāvjus viņu uzņēmējdarbības ceļā.”

Rosinot šīs rokasgrāmatas izdošanu, LDS norāda, ka tā būs noderīga jaunajiem un jau praktizējošiem dizaineriem un rosinās izpratni profesionālo dizaina izglītības iestāžu programmu vadītājus tajā esošās atziņas iekļaut jauno dizaineru apmācības saturā, kā atzīmē LDS Priekšsēdētājs Miks Pētersons.

Saprotot intelektuālā īpašuma izmantošanas un aizsardzības īpašo nozīmi dizaineru profesionālajā darbībā, PV sadarbībā ar LDS pasākuma otrajā daļā organizē lekciju “Dizainera jaunrade un tās tiesiskā aizsardzība”, kurā piedalīsies rokasgrāmatas autore A.Brenegena ar lekciju “Entrepreneurship & Being IP Wise”, SIA “COBALT” viena no vadošajām patentpilnvarniecēm intelektuālā īpašuma jomā Līga Fjodorova ar prezentāciju “Izņēmuma tiesības un to pārkāpums” un PV vadošā eksperte dizainparaugu aizsardzības jautājumos Asja Dišlere ar lekciju “Dizainera jaunrades tiesiskā aizsardzība”. Par aktuālajiem jautājumiem dizaina aizsardzības jomā diskutēs Latvijas Dizaineru savienības biedrs Andrejs Broks, reģistrēto dizainparaugu īpašnieki – SIA “NIICE VIDE” pārstāve Inese Lapiņa, SIA “Babbit and Friends” īpašnieks Aleksandrs Roga, kā arī citi nozares pārstāvji.

Pasākuma otro daļu tiešsaistē ikviens interesents varēs skatīties  šeit>>>

 

 

Uznemejd_rg_makslin_un_dizaineriem (1)d3Pasākuma moderators: (TBD)

notikumu_tabula_jaunaa