LatArch 250x200 Dpi laukDizaina sala 250x200 Dpi laukLTRK 250x200 Dpi laukLatBuvn 250x200 Dpi lauk DELFI-250x200-Dpi-laukBT1 250x200 Dpi lauk

AttelsR_LOGO_blue

ES fondu projekts “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

taalaakizgliitiiba

Iespējams, ka arī dizainers var sev ko atrast.

Ikvienu rīdzinieku, kurš ir nodarbināts un vecāks par 25 gadiem, aicina pieteikties uz apmaksātām mācībām 403 programmās, lai mainītu vai pilnveidotu savu profesionālo kompetenci. Šāda iespēja tiek piedāvāta Eiropas Savienības fondu projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”.

Līdz 16. aprīlim ir izsludināta pieteikšanās mācībām 12 tautsaimniecības nozarēs:

* kultūra (4 programmas),
* drukas un mediju tehnoloģijas (6 programmas),
* elektronisko un optisko iekārtu ražošana un IKT (71 programmas),
* metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības (71 programmas),
* transports un loģistika (51 programmas),
* kokrūpniecība (43 programmas),
* enerģētika (34 programmas),
* būvniecība (24 programmas),
* tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošana (17 programmas),
* drukas un mediju tehnoloģijas (6 programmas),
* ķīmiskā rūpniecība (4 programmas),
* ēdināšanas pakalpojumi un tūrisms (75 programmas),
* pārtikas rūpniecība un lauksaimniecība (3 programmas).

Šajā projektā iespējams apmeklēt
profesionālās tālākizglītības,
profesionālās pilnveides un
neformālās izglītības programmas.

Mācības šajās programmās plānots uzsākt 2018. gada jūnijā.

INFORMĀCIJU PAR PROJEKTU UN PIETEIKŠANOS MĀCĪBĀM RĪGĀ, KĀ ARĪ PAR IESTĀDĒM, KAS GALVASPILSĒTĀ NODROŠINA MĀCĪBAS ŠAJĀ PROJEKTĀ, VAR SAŅEMT:

pa tālruni: 67105579 vai

e-pastu: sandra.cirule@riga.lv.

Projektā piedāvāto mācību iestāžu un programmu saraksts, tostarp Rīgā pieejamajās mācību programmas, ir
iespēja atrast tīmekļa vietnē  šeit >>> .

Iepriekšējā uzsaukumā iedzīvotājiem bija iespēja apmeklēt mācību programmas četrās nozarēs, un kopskaitā šī projekta sniegtās iespējas izmantoja un mācības uzsāka 3923 iedzīvotāji.
RĪDZINIEKU IEDVESMAS STĀSTUS UN VIEDOKLI PAR PROJEKTA SNIEGTAJĀM
IESPĒJĀM UN APMEKLĒTAJĀM PROGRAMMĀM VAR SKATĪT :

šeit >>>  un

šeit >>>

Lielāko daļu mācību izmaksu apmaksās ES fondi un valsts, savukārt iedzīvotājiem būs jānodrošina 10% līdzmaksājums, kuru var segt arī darba devējs. Maznodrošinātajiem un trūcīgajiem mācības būs
bez maksas, savukārt strādājošajiem ar invaliditāti tiks tiks nodrošināta asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija.
PAR PROJEKTU

Eiropas Savienības fondu projektu “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar pašvaldībām. ES fondu projekta mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. To finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, sešu gadu laikā līdz 2022. gada 31. decembrim ieguldot vairāk nekā 25 miljonus eiro.

Informācija sagatavoja: 

Indra Vilde – Rīgas domes Izglītības,
kultūras un sporta departamenta sabiedrisko attiecību vadītāja,
tālrunis: 67026838, mob.: 26708034.