Ergonomikas prasības biroju projektēšanā

ML ID_250x200

Noderīgas saites ergonomikas prasību ievērošanai biroju projektēšanas procesā:

Darbs ar datoru un cilvēka veselība [tiešsaiste] – [atsauce 05.01.2012.] http://osha.lv/lv/publications/docs/darbs_ar_datoru.pdf.
Pieejams: www.osha.lv

Darba apstākļi un veselība darbā [tiešsaiste] – [atsauce 10.01.2012.] http://www.lbas.lv/upload/stuff/201103/darbaapstakliunveselibadarba.pdf.
Pieejams: www.lbas.lv

Office Ergonomics Handbook [tiešsaiste] – [atsauce 10.01.2012.] http://www.knoll.com/products/brochures/ErgonomicsGuide.pdf.
Pieejams: www.knoll.com.

Ergonomics [tiešsaiste] – [atsauce 10.01.2012.] http://www.hermanmiller.com/Research/Ergonomics
Pieejams: www.hermanmiller.com

The ergonomic Sitting Guide [tiešsaiste] – [atsauce 10.01.2012.] http://www.haworth.com/en-us/Knowledge/Workplace-Library/Documents/Ergonomic-Seating-Guide.pdf
Pieejams: www.haworth.com

Guidance on risk assessment at work [tiešsaiste] – [atsauce 11.01.2012.] http://osha.europa.eu/data/links/guidance-on-risk-assessment-at-work
Pieejams: www.osha.eu

Computer workstations [tiešsaiste] – [atsauce 17.01.2012.] http://www.osha.gov/SLTC/etools/computerworkstations/index.html
Pieejams: www.osha.gov

Design Guidelines: Anthropometric databases [tiešsaiste] – [atsauce 17.01.2012.] http://www.openlab.psu.edu/tools/anthropometric_databases.php
Pieejams: www.openlab.psu.edu

Ergonomics and Design. A Refernece Guide [tiešsaiste] – [atsauce 17.01.2012.] http://www.allsteeloffice.com/NR/rdonlyres/3B6AC489-FC78-4B78-895A-0A5D8A9E888A/0/ErgoHandbook.pdf
Pieejams: www.allsteeloffice.com