Eiropas Savienības dalībvalstu kopīgs paziņojums par vienoto praksi attiecībā uz dizainparaugu grafisko attēlojumu

Patentu_valde_rgb_LV_H278pix

2016. gada 15. aprīlī Eiropas Savienības dalībvalstu intelektuālā īpašuma biroji publicējuši kopīgo paziņojumu “Dizainparaugu grafiskā attēlojuma konverģence”. Šā projekta mērķis ir tuvināt ES intelektuālā īpašuma iestāžu praksi attiecībā uz dizainparaugu grafisko attēlojumu. Dizainparauga attēlojums ir īpaši svarīga reģistrācijas pieteikuma sastāvdaļa, jo dizainparauga tiesiskās aizsardzības apjomu vērtē, pamatojoties uz reģistrācijā un oficiālajā publikācijā ietvertajos attēlos redzamajām dizainparauga īpatnībām.

Projektu izstrādāja un saskaņoja darba grupā iesaistītie dalībvalstu intelektuālā īpašuma biroji (BG, BX, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LV, PL, PT, RO, SE, SI, SK,UK un EUIPO) un novērotāji – CH, IS, NO, TR un WIPO, kā arī lietotāju asociāciju APRAM un FICPI pārstāvji. Iestādes, kas īstenos jauno projektu, attiecīgi pielāgos un vienādos savu līdzšinējo praksi attiecībā uz dizainparaugu grafisko attēlojumu.

Kādā veidā vislabāk norādīt, ka aizsardzība tiek prasīta tikai atsevišķai izstrādājuma daļai (ne izstrādājumam kopumā), kā izvēlēties visoptimālāko skatu skaitu, uz kāda fona attēlot reģistrējamo dizainparaugu – atbildes uz šiem un citiem jautājumiem meklējamas vienotās prakses dokumentā. Tas veidots kā labs padomdevējs prasmīgai dizainparauga attēlojuma izvēlei gan pieteicējiem un to pārstāvjiem, gatavojot dizainparaugu reģistrācijas pieteikumus, gan arī iestāžu ekspertiem dizainparaugu reģistrācijas procesā. Paziņojums tiek publicēts kopā ar palīgmateriālu „Biežāk uzdotie jautājumi par vienoto praksi CP6 Dizainparaugu grafiskais attēlojums.

Šī vienotā prakse stāsies spēkā 2016. gada 15. jūlijā.