LatArch 250x200 Dpi laukDizaina sala 250x200 Dpi laukLTRK 250x200 Dpi laukLatBuvn 250x200 Dpi lauk DELFI-250x200-Dpi-laukBT1 250x200 Dpi lauk

 

Eiropas Dizaina balva

designeuropa-awards

Darbu pieteikšanas termiņš: 15.07.2016

Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (ITSB) ir paziņojis par pirmo Eiropas Dizaina (DesignEuropa Awards) balvas pasniegšanu, kuras mērķis ir uzsvērt dizaina nozīmi Eiropas Savienībā (ES). Eiropas Dizaina balva ir radīta, lai popularizētu dizainparaugus kā vienu no pieejamākiem intelektuālā īpašuma tiesību veidiem ar ātru un vienkāršu reģistrācijas procedūru.

Pieteikumu iesniegšana 2016. gada 1. februārī ir sākusies ITSB tīmekļa vietnē. Publicētajos noteikumos un vadlīnijās pieteikumu iesniedzējiem ir noteikts, ka konkursā var piedalīties uzņēmumi vai fiziskas personas, kuras ir spēkā esoša un veiksmīgi lietota reģistrēta Kopienas dizainparauga (RCD) īpašnieki. Pieteikuma iesniegšanas brīdī dizainparaugs nedrīkst būt iesaistīts reģistrācijas atzīšanas par spēkā neesošu procedūrā un tam nedrīkst būt nekādi apgrūtinājumi. Pieteikumu pieņemšana beigsies 2015. gada 15. jūlijā.

Eiropas Dizaina balvai ir trīs kategorijas:

  • Nozare (uzņēmumi ar vairāk nekā 50 darbiniekiem un apgrozījumu, kas pārsniedz EUR 10 miljonus);
  • Mazi un jauni uzņēmumi (ar mazāk nekā 50 darbiniekiem un apgrozījumu, kas nepārsniedz EUR 10 miljonus vai uzņēmumi, kas dibināti pēc 2013. gada 1. janvāra);
  • Īpaša balva par mūža sasniegumiem.

ITSB prezidents Antoniu Kampinušs (António Campinos) sacīja:
“Jau divpadsmit gadus RCD ir piedāvājis dizainparauga aizsardzību jebkura veida uzņēmumam – no stabiliem starptautiskiem līdz jaundibinātiem uzņēmumiem. Tas ir pierādījis savu lietderību visā pasaulē. Ar šīm balvām mēs godināsim talantīgus dizainu novatorus, kuriem intelektuālais īpašums ir galvenais uzņēmējdarbības nemateriālais aktīvs.”

ITSB un Eiropas Patentu iestādes pētījumā par intelektuālā īpašuma tiesību nozarēm un to ieguldījumu ekonomikas veiktspējā un nodarbinātībā ES ir secināts, ka dizains ir svarīgs ekonomiskās izaugsmes virzītājspēks. Pētījumā noskaidrots, ka nozares, kurās intensīvi izmanto dizainu, 28 ES valstīs nodrošina 12,2 % darbavietu un rada 12,8 % no ES IKP.

Balvu pasniegšanas ceremonija tiks organizēta sadarbībā ar ES, valsts un reģionālajiem intelektuālā īpašuma birojiem, intelektuālā īpašuma lietotāju asociācijām un dizainu nozares asociācijām. Tā notiks 2016. gada 30. novembrī Milānā (Itālija). Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs ir ES aģentūra preču zīmju un dizainparaugu reģistrācijas jomā. Tā ir dibināta 1994. gadā un ir atbildīga par divu ES mēroga intelektuālā īpašuma tiesību – Kopienas Preču zīmju (CTM) un reģistrēto Kopienas dizainparaugu (RCD)  – pārvaldību. RCD ir ieviests 2003. gadā un ir spēkā visās 28 Eiropas Savienības dalībvalstīs. Tas ļauj jebkuram uzņēmumam vai personai reģistrēt dizainparaugu, uz kuru tiesības var atjaunot uz laiku līdz pat 25 gadiem. Ar ITSB ātrās (Fast Track) pieteikumu reģistrācijas procesu dizainparaugu var reģistrēt nepilnu 48 stundu laikā.

Vairāk info: skatīt šeit>>>.