Līdz pieteikšanās termiņa beigām
Dienas
Stundas
Min.
Sek.


LatArch 250x200 Dpi laukDizaina sala 250x200 Dpi laukLTRK 250x200 Dpi laukLatBuvn 250x200 Dpi lauk DELFI-250x200-Dpi-laukBT1 250x200 Dpi laukAnitra_logo_mazs
AttelsR_250x200
Kronospan_250x200ACS_LV_AJ-Logo-mazais
sadolin_250x200

Dizains un produktu attīstības process no uzņēmēju perspektīvas

sabiines2

Sabīne Koklačova (25.10.2011.)
Mūsdienās arvien vairāk tiek runāts par videi draudzīga un ilgtspējīga dizaina nepieciešamību. Turpina palielināties to pozitīvo piemēru skaits, kas norāda uz sakarību starp labu dizainu un uzņēmuma izpildījumu. Tā attīstībai ir nepieciešama starpdisciplināra sadarbība un izpratne par dizaina būtību un tā attīstību produktu veidošanas procesā un ražošanā gan dizaineru, gan uzņēmēju vidū.
Dizains lielākoties tiek aprakstīts kā disciplīnu sērija vai sfēras, kurā tas strādā, un parasti tiek attiecināts uz produktu dizainu, vides dizainu, informācijas dizainu, korporatīvās identitātes dizainu un citām. Tā, katrā no tām var darboties savas dizaina disciplīnas, kā, piemēram, produktu dizainā darbojas industriālā inženierija un produktu dizaineri.
Ričards Bučanans (Richard Buchanan) 1990. gadā piedāvāja atšķirīgu aprakstu, kas sastāv no četrām dizaina sfērām:

  • Komunikācijas: ietver zīmes, simbolus, bildes un vārdus.
  • Konstrukcijas: ir nozīmīgas attiecībā uz fiziskiem produktiem un lietām.
  • Stratēģiskās plānošanas: iekļauj darbības, servisus, procesus.
  • Sistēmiskās integrācijas: tām pamatā ir domāšana, kas iekļauj sistēmas, vides, idejas un vērtības.

Pirmās divas fokusējas uz produktiem un/vai artefaktiem, ar mērķi tos labāk pielāgot videi. Otrās divas vairāk apskata holistisku skatījumu uz sistēmām (vērtībām, idejām) organizācijās un sabiedrībā, kurās šie komponenti iederas.
Dizaina teorijā dizains tiek apskatīts un aprakstīts dažādos veidos, savukārt procesu, kurā tiek radīts un attīstīts produkts, uzņēmējdarbībā sauc par produktu attīstības procesu. Tā mērķis ir veiksmīgs dizains, attīstība, ražošana un produkta ieviešana tirgū. Dizaina un produktu attīstības modeļiem ir vairākas kopīgas īpašības. Tās parasti sastāv no trīs vai četriem secīgiem stāviem, kas apraksta produkta iniciēšanu, dizainu, ražošanu un ieviešanu tirgū.

Profesora Robina Roja (Robin Roy) modelis definē četras kritiskās fāzes dizaina un produkta attīstības procesā:

  • uzdevuma noskaidrošana,
  • konceptuālā dizaina fāze,
  • dizaina iemiesojuma,
  • detaļu dizaina fāze.

Attēlā zemāk ir attēlots produkta dizaina un tā attīstības process, kura etapiem agrāk vai vēlāk iziet cauri ikviens uzņēmums – produkta veidotāju un ražotāju komanda sadarbībā ar dizaineriem un tehnologiem.

sabiines2
Produkta dizaina un attīstības process

Uzdevumu noskaidrošanas posms ietver projekta vajadzību identificēšanu, kas var būt tirgus un konkurentu analīze, produkta vajadzības, kuru rezultātā iegūst dizaina uzmetumu jeb instrukciju. Tas dizaina komandai sniedz rakstisku komplektu ar mērķiem, ar kuriem strādāt. Tā vietā var tikt izstrādāta produkta specifikācija. Šīs produkta attīstības fāze parasti tiek uzstādītas augstākajā vadības līmenī un mārketinga departamenta vadītas.
Konceptuālā dizaina posma laikā specifikācija un vajadzības tiek pārnestas uz vairākiem konceptiem. Šis posms parasti sastāv no skicēm, agrīniem tehniskiem un vizuāliem modeļiem un dažādu ideju piedāvājumiem, pieejām vai alternatīviem risinājumiem, lai izpildītu uzdevumu. Attiecīgi šajā posmā ir visplašākās iespējas un brīvība kreativitātei un inovācijai, kas noslēdzas ar dizaina konceptu, kas var būt gan zīmējums, gan modelis.
Ieviešanas posmā apskata atlasītos konceptus, kuri  tiek īstenoti shēmu zīmējumos vai vispusīgos dabiska lieluma maketos, lai sekmētu lēmuma pieņemšanu un testēšanu pret finansiālu un tirgus atsaucību. Šis posms noslēdzas ar dizaina shēmām vai zīmējumiem.
Detalizēta dizaina posms sastāv no zīmējumu pārveidošanas ražošanas produkta dizainā. Pie tam, produkta koncepts tiek detalizēts un materiāli, pielaides un ražošanas process tiek sīki aprakstīts. Tā ražotspēja, drošība un pielietojamība tiek apsvērta un noslēdzas ar detalizētiem sastāvdaļu aprakstiem un montāžu (dizainu ražošanai). Šī informācija tiek izmantota, lai organizētu ražošanas posmus un produkta attīstību.
Pēc produkta testēšanas, tas tiek palaists tirgū. Laiks no produkta attīstības līdz tirgum var būt nedēļas vienkāršiem produktiem līdz vairākiem gadiem – komplicētiem produktiem. Tas ir plaši pieņemts, ka paši pirmie posmi, kas ietver uzdevuma noskaidrošanu, ir kritiska nozīme veiksmīga produkta dizainā un attīstībā, tāpēc dizainerus mēdz iesaistīt ne tikai detalizēta dizaina izstrādes posmā, bet arī konceptuālā.

Lai veicinātu šāda veida praksi arī Latvijā, ir nepieciešama abpusēja dizaineru un uzņēmēju izpratne par dizainu, mārketingu, produktu veidošanas un ražošanas procesu.