LatArch 250x200 Dpi laukDizaina sala 250x200 Dpi laukLTRK 250x200 Dpi laukLatBuvn 250x200 Dpi lauk DELFI-250x200-Dpi-laukBT1 250x200 Dpi lauk

 

Dizains – labākai pasaulei. WIDD 2018′

Untitled-1

29. jūnijā tūkstošiem cilvēku visā pasaulē atzīmē Pasaules rūpnieciskā dizaina dienu (WIDD), kas noteikta Pasaules dizaina organizācijas (WDO) ™ izveides datumā.

Saskaņā ar Apvienoto Nāciju ilgtspējīgas attīstības mērķi Nr. 3, laba veselība un labklājība ir visa pamats, tāpēc 2018. gada Pasaules rūpnieciskā dizaina dienā (WIDD) tiks pētīts, kā dizains var palīdzēt uzlabot mūsu fizisko, sociālo, garīgo un emocionālo attīstību.

Laba veselība ir tas, ko visi cenšas iegūt un uzturēt.  Šis mērķis ir universāls, tas vieno visas tautas un cilvēkus, nešķirojot tos pēc dzimuma vai vecuma. Tomēr lielākajai daļai no mums trūkst izpratnes par labas veselības, labsajūtas un dizaina kā to veidotāja kopsakarībām.

Pasaules Veselības organizācija (PVO) veselību definē kā “pilnīgas fiziskās, garīgās un sociālās labklājības stāvokli, nevis tikai slimības vai nespējas trūkumu”.

Tāpēc 2018. gada Pasaules rūpnieciskā dizaina dienā tās atzīmētāji nemēģinās izstrādāt jaunas vakcīnas vai izpētīt kādu slimību ārstēšanu, bet ar 2018. gada tēmu “Dizaina ietekme uz labu veselību un labklājību” iesāks globālu dialogu par dažādu veidu dizaina iespējamo ietekmi uz fizisko, garīgo un sociālo dzīves kvalitāti. Tādējādi tā ir paredzējusi rūpēties par cilvēces kopējo veselību.

Mūsdienās, pateicoties paplašinātam pētījumu lokam un vairākiem augsta līmeņa projektiem, mēs tagad daudz vairāk zinām par to, kas ir vissvarīgākais cilvēku dzīvē, un kā tieši, piemēram, sabiedrības struktūra ietekmē ikviena labklājību.

Pasaules rūpnieciskā dizaina dienas dalībnieki tiek mudināti parādīt, kā rūpnieciskais dizains var veicināt laimīgākus, veselīgākus un patīkamākus  dzīvošanas veidus, vienlaikus risinot sociālekonomisko un vides faktoru pozitīvu ietekmēšanu, piemēram,  uzlabojot dzīves un darba apstākļus,  gaisa kvalitāti un trokšņu līmeni, kā arī kopienu veidošanos un transporta sistēmas attīstību, kas ir tikai daži no visa domājamā kopuma.

WDO dalībnieki un dizaina kopiena ir organizējusi pasākumus vairākās pasaules pilsētās  – seminārus, konferences un kokteiļvakarus, video informācijas un grāmatu izdošanu, kā arī Pasaules Dizaina organizācijas ētikas kodeksa pārtulkošanu tradicionālajā ķīniešu valodā.

Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, skatieties šeit >>>

Par World Industrial Design Day ™

Pasaules rūpnieciskā dizaina diena (WIDD) ir starptautiska svētku diena, kas svinēta visā pasaulē, atzīmējot Pasaules Dizaina Organizācijas (WDO) izveidošanu 29. jūnijā. WIDD, kas pirmo reizi tika svinēta 2007. gadā organizācijas 50 gadu jubilejā, palielina izpratni par rūpnieciskā dizaina profesijas nozīmību  un uzsver  dizaina iespējas stiprināt pasaules ekonomisko, sociālo, kultūras un vides attīstību.

Par WDO

Pasaules Dizaina organizācija (WDO) ™, agrāk Starptautiskā rūpnieciskā dizaina biedrību padome (ICSID), ir starptautiska nevalstiska organizācija, kas 1957.gadā dibināta, lai popularizētu rūpnieciskā dizaina profesiju. WDO atbalsta rūpnieciskā dizaina virzītas inovācijas, kas rada labāku pasauli, iesaistot vairāk nekā 150 dalīborganizāciju sadarbības centienos un veicot starptautisku plānošanu – World Design Capital®, World Design Talks ™, Pasaules dizaina ietekmes balva, World Industrial Design Day ™ un Interdesign ™ .

WDO ir Apvienoto Nāciju Organizācijas īpašais konsultatīvais statuss.

Latvijas Dizaineru savienība ir WDO kolektīvais biedrs jau 30 gadus.