LatArch 250x200 Dpi laukDizaina sala 250x200 Dpi laukLTRK 250x200 Dpi laukLatBuvn 250x200 Dpi lauk DELFI-250x200-Dpi-laukBT1 250x200 Dpi lauk

 

Dizaineri varēs iegūt profesionālo doktora grādu

dizanDOK

1. aprīlī spēkā stājas grozījumi Augstskolu likumā, kas paredz ieviest profesionālo doktora grādu mākslās.

Augstskolu likuma 3. pants papildināts ar grozījumu, kas nosaka: pēc profesionālās doktora studiju programmas mākslās apguves tiek piešķirts profesionālais doktora grāds mākslās.

Salīdzinot ar zinātniskā doktora grāda mākslās iegūšanu, kur viens no nosacījumiem ir mākslas un kultūras procesu pētniecība, profesionālā doktora grāda mākslās būtiskākais nosacījums ir mākslas fakta radīšana un mākslinieciskā jaunrade.

Tāpēc Augstskolu likums papildināts arī ar jaunu nodaļu par māksliniecisko jaunradi. Tajā uzsvērts, ka mākslinieciskās jaunrades mērķis ir nodrošināt mākslinieciski augstvērtīgu darbu veidošanas prasmju iegūšanu un attīstīt praktiskās iemaņas unikālu māksliniecisku ideju īstenošanā.

Grozījumi noteic, ka māksliniecisko jaunradi īsteno šādās akadēmiskajās un profesionālajās mākslas studiju programmās:

  • mūzika un skatuves māksla,
  • vizuāli plastiskā māksla,
  • audiovizuālā māksla un mediju māksla,
  • dizains,
  • amatniecība,
  • lietišķā māksla un radošās industrijas.

Kā skaidrots likumprojekta anotācijā, Latvija ir vienīgā no Baltijas valstīm, kur vēl joprojām nav iespējams iegūt profesionālo doktora grādu mākslās. Profesionālā doktora grāda mākslās iegūšana tiek nodrošināta daudzās Eiropas valstīs (piemēram, Lielbritānijā, Francijā, Itālijā, Somijā, Norvēģijā, Lietuvā, Igaunijā u. c.). Latvijā līdz šim mākslinieki varēja iegūt mākslas profesionālo grādu bakalaura un maģistra līmenī, bet ne profesionālo doktora grādu.

Vienlaikus profesionālais doktora grāds mākslās ir nozīmīgs augstskolas absolventa konkurētspējas un kvalifikācijas līmeņa rādītājs Latvijas un starptautiskajā darba tirgū profesionālajās jomās, īpaši mākslas jomās – mūzikā un skatuves mākslā, vizuāli plastiskajā mākslā, audiovizuālajā mākslā un mediju mākslā.

Augstskolu likumu iespējams lasīt  šeit>>> .

Vairāk iespējams lasīt  šeit >>> .

Avots skatāms šeit >>> .