DIZAINA PĒTNIECĪBA

The concept of a modern business concept

Dizaina procesam kļūstot sarežģītākam, pētniecība kļūst arvien nozīmīgāka tā sastāvdaļa. Dizains ir salīdzinoši jauna nozare, tādēļ līdz šim lielākā daļa dizaina teoriju ir saistītas ar specifiskās situācijās vai mikrolīmenī pamatotām teorijām, kas attīstītas izmantojot indukciju – dizaineri bieži jauc pētniecību ar praksi (Friedman, 2003). Tomēr pētījumi dizaina procesā, atkarībā no risināmās problēmas, var tikt veikti makro, vidējā un mikro līmenī, katrā no tiem ir nepieciešama atbilstoša pētniecības stratēģija un dizains. Tas nosaka nepieciešamību salīdzināt un akceptēt teorijas un metodes, kas ir aktuālas un pārbaudītas citās zinātņu nozarēs. Atšķirībā no intuitīvas pieejas amatniecībā, zinātnē ir svarīga teorētiska, sistēmiska domu un lēmumu  organizēšana.  Dizaina procesā tas ir nepieciešams prognozējot risinājumu efektivitāti un lietderīgumu.

Neskatoties uz to, ka Latvijā dizaina pētniecība turpina attīstīties, joprojām trūkst plašākas saskarsmes dažādu jomu pētnieku vidū. Tas nosaka nepieciešamību publicēt un popularizēt pētījumus, kuros ar dizainu saistītu tēmu loks skar arī dabaszinātnes, matemātiku, sociālās un citas zinātnes, kuru teorētiskā bāze ir veidota ilgākā laika posmā. Tas veicinātu pieredzes un informācijas apmaiņu, kas ir īpaši svarīga tieši dizaineriem.

Turpmāk Dizaina pētniecības sadaļā tiks publicēti pētījumi un norādītas interneta vietnes, kur var iepazīties gan ar Latvijas, gan citu valstu pārstāvju veikumu, aktuālām diskusijām un viedokļu apmaiņu.

Sekojiet jaunumiem!

IEVADAM:     Irbite, A.. (2014).  The importance of the paradigm shift in the development of design industry and design education. meklēt šeit

DIZAINA DOMĀŠANA:  Van Patter, G. V. (2015). Rakstu sērija.  atrodams šeit

DIZAINA PĒTNIECĪBA:  Friedman, K. (2011). Interdisciplinary Research: The Challenge. meklēt šeit