Dizaina komerciālas prakses izglītības materiāli Latvijas Republikas Patentu valdes bibliotēkā

41Um5SPlm2L._SX399_BO1,204,203,200_

Patentu valdes grāmatnīcā ir jauns grāmatu iepirkums par dizaina prakses komerciālo un intelektuālā īpašuma juridiskās aizsardzības jautājumiem.

Šīs grāmatas ir labs ziņu avots par praktisku profesionālās prakses jautājumu kārtošanu dizaina pakalpojumus sniedzošiem profesionāļiem, dizainu studējošajiem un dizaina programmu vadītājiem dizaina vidējās un augstākajās mācību iestādēs, ka arī tajās mācošajiem speciālo dizaina un dizaina komerciālās puses priekšmetu pasniedzējiem.

Patentu tehniskā bibliotēka sniedz informatīvu atbalstu izgudrotājam, uzņēmējam, inženierim, dizaineram kā arī jebkuram tehnisku un radošu ideju ģenerētājam un palīdz orientēties plašajā patentu, preču zīmju un dizainparaugu dokumentu klāstā.

PATENTU TEHNISKĀ BIBLIOTĒKA

Lasītava
Lasītavā nodrošināta brīvpieeja bibliotēkas krājumā esošajām grāmatām un periodiskajiem izdevumiem.
Uzziņas un konsultācijas
Atbildes uz jautājumiem par intelektuālā īpašuma aizsardzību iespējams saņemt gan bibliotēkas lasītavā, gan pa tālruni, gan e-pastā.
Informācijas meklējumi
Pirms katra jauna izgudrojuma, preču zīmes vai dizainparauga pieteikuma iesniegšanas nepieciešams veikt iepriekšēju pārbaudi – meklējumu rūpnieciskā īpašuma datubāzēs, lai pārliecinātos par to, ka risinājums nepārkāpj citas agrāk reģistrētas īpašumtiesības. Tāpat informācijas meklējums nepieciešams, uzsākot kāda izstrādājuma ražošanu, importēšanu vai eksportēšanu.
Patentu tehniskās bibliotēkas speciālisti veic šādus informācijas meklējumus par maksu.
Lietotāju apmācības
Apmācām klientus patentu, preču zīmju un dizainparaugu datubāzu izmantošanā, kā arī konsultējam darbā ar elektronisko katalogu un abonētajām datubāzēm. Organizējam mācību seminārus par intelektuālā īpašuma aizsardzību.
Patentpilnvarotā bezmaksas konsultācijas
Ja Jums ir nepieciešams profesionāls juridisks padoms, kā un kur aizsargāt savu ideju, kā noslēgt licences līgumu vai pārdot īpašumtiesības u.tml., Patentu tehniskā bibliotēka koordinē 20 minūšu konsultācijas starp klientiem un patentpilnvarotajiem.

Dizains-11-2015_Page_1Dizains-11-2015_Page_2

K.Valdemāra ielā 33, Rīgā, ēkas 4.stāvā

Tālrunis: 67226628

E-pasts: patbib@lrpv.gov.lv

Vairāk info: skatīt šeit>>>.