Pasaules rūpnieciskā dizaina dienas diskusija – Rīgai ievērojams potenciāls laikmetīga vides dizaina projektu īstenošanā

29_06 Pas RupnDizDiena

Diskusiju rīko Rīgas pilsētas arhitekta birojs sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju un Latvijas Dizaineru savienību.

Piedaloties Rīgas pašvaldības pārstāvjiem, kā arī dizaina un arhitektūras ekspertiem, Rīgas pilsētas arhitekta birojā norisinājās Rīgas pilsētvidei aktuālu dizaina koncepciju prezentācijas, kuru autori ir vides dizaineri. Tāpat notika arī diskusija par laikmetīgā dizaina potenciālu Rīgas pilsētvidē un iespējām topošajiem un praktizējošiem vides dizaineriem. Ekspertu viedoklis – jauni vides dizaina projekti un objekti Rīgas pilsētai ir vajadzīgi un nepieciešami un šādas iniciatīvas ir jāīsteno, veidojot ciešu sadarbību starp pašvaldību, industriju un vides dizaineriem, vienlaikus lielu uzmanību pievēršot vides dizaina objektu kvalitātei, funkcionalitātei un ilgtspējai.

A_Broks_LDS_WIDD2015

Rīgas pilsētvidei aktuālo dizaina koncepciju, kuru autori ir jaunie vides dizaineri, prezentācijā tika apskatītas trīs dažādas Līvu laukuma attīstības idejas, jaunu, funkcionālu betona ietvju plātņu risinājumi („Funkcionālais betons”), jauna dizaina ielu tirdzniecības stendi („Mantu skapis”), dažādas pilsētas vides labiekārtojuma idejas („Dzīve uz ielas”; „Ekoloģiskie soliņi”; „Meet Me”), kā arī brīvā laika pavadīšanas projekts („Vingrotava”).

„Diskusijas ietvaros lielu uzmanību pievērsām tieši jauno speciālistu – vides dizaineru – iespējām piedalīties Rīgas vides dizainā un produktu attīstībā. Mēs vēlreiz pārliecinājāmies, ka jauno vides dizaina speciālistu idejas un koncepcijas ir aktuālas Rīgas pilsētvides uzlabošanā. Tomēr vienlaikus izkristalizējās arī problēma – jauniem speciālistiem trūkst zināšanu uzņēmējdarbībā un arī pieejama atbalsta oriģinālu produktu prototipēšanai un demonstrācijai. Šīs problēmas risināšanai iezīmējās arī potenciāls risinājums – inkubators aktuālu vajadzību, koncepciju un produktu prezentācijai pilsētvidē (piemēram, Uzvaras parkā, Ķīpsalas pludmalē vai Lucavsalā). Izskatās, ka šādas platformas izveidošanā varētu būt ieinteresēti nozares profesionāļi, lielākās Latvijas pašvaldības, nozares vadošie izglītības centri un industrija, kas arī veidotu galveno atbalstu tās uzturēšanā,” atzīmē Rīgas pilsētas arhitekts Gvido Princis.

Ekspertu vidū bija vienprātība jautājumā par to, ka Rīgai piemīt nepieciešamais potenciāls dažādu laikmetīga vides dizaina projektu īstenošanai, jo pilsētā vēl ir pietiekoši daudz izaicinājumu vides dizaina speciālistiem, piemēram, vasaras kafejnīcas, ielu tirdzniecības stendi, tikšanās vietas, degradētas teritorijas gan pilsētas centrā, gan apkaimēs utt. Tomēr tika arī uzsvērts, ka topošajiem un jaunajiem vides dizaineriem ir arī pašiem jāturpina pašizglītošanās un aktīvi jāiesaistās ne tikai savu produktu realizēšanā, bet arī plašāku laikmetīgas pilsētvides koncepciju izstrādāšanā.

Vienlaikus eksperti norādīja uz pašvaldības lomu šajā procesā, aicinot atbildīgās institūcijas aktīvāk sadarboties un iesaistīt vides dizaina speciālistus jau ideju izstrādes un plānojumu izstrādes etapā. Tādējādi arī pašvaldība varētu precīzi definēt darba uzdevumu un tehnisko specifikāciju iepirkumu konkursiem par vides un dizaina objektu produktiem un saņemt daudz kvalitatīvāku piedāvājumu. Eksperti norādīja, ka sadarbība ar privāto sektoru noris sekmīgāk, jo pasūtītājs spēj precīzāk definēt darba uzdevumu, apjomu un termiņus.

Diskusija notika 29. jūnijā – dienā, kad tiek atzīmēta Pasaules rūpnieciskā dizaina diena. Tādējādi Rīga pievienojas tām pasaules pilsētām, kas izrāda ieinteresētību un rūpes par dizainu un tā lomu pilsētvides attīstībā. Diskusija par laikmetīgā dizaina potenciālu Rīgas pilsētvidē tika organizēta ar mērķi veicināt izpratni par laikmetīgo dizainu un sekmēt sadarbību, kas ļautu apzināt tā pozitīvo ietekmi uz uzņēmējdarbību, sociālo sfēru, kultūru, kā arī vides un dzīves kvalitāti.

Laikmetīgs dizains – risina jautājumus par to, kā pilsētu (gan augošo, gan sarūkošo!) parkus, skvērus, ielas, pagalmus un laukumus pielāgot dažādām pilsētnieku grupām (bērni, jaunieši, seniori), pilsētnieku paradumiem (darbs, atpūta, komunikācija, transports) un vajadzībām (pēc drošības, pieejamības, lai ir interesanti, ērti, izglītojoši, multifunkcionāli un multisezonāli). Tas atbild uz tādiem mūsdienu pilsētvides izaicinājumiem kā vides ekoloģija, sabiedrības veselība un ērta apsaimniekošana.