Dalībai KKF konkursos septembrī iesniegšanas termiņi

krasainais_l_bez_eenas

Līdz 21. septembrim pulksten 12.00 (sūtot pa pastu – līdz 17. septembrim) tiek pieņemti pieteikumi šī gada 3. kultūras projektu konkursā LiteratūrasMūzikas un dejas mākslasTeātra mākslasFilmu mākslasVizuālā mākslasKultūras mantojumaTradicionālās kultūrasDizaina un arhitektūras un Starpdisciplināru projektu nozarēs.
Ir mainīta pieteikuma veidlapa juridiskām personām un Mūzikas un dejas mākslas nozares prioritāte.

Dizaina un arhitektūras nozares prioritātes:

  • dizaina un arhitektūras nozares jaunrade, izpēte, popularizēšana un eksportspējas veicināšana;
  • profesionālās mākslas pieejamība reģionos.

Nozare izskata projektus, kas saistīti ar→

  • dizaina un arhitektūras eksporta spējas veicināšanu (dalību starptautiskajās izstādēs, forumos, ceļojošu izstāžu veidošanu);
  • dizaina un arhitektūras nozares izglītības kvalitātes uzlabošanu;
  • dizaina un arhitektūras nozares jaunrades procesu sekmēšanu un rezultātu popularizēšanu lokāli un starptautiski;
  • dizaina un arhitektūras nozares materiālo un nemateriālo produktu kvalitātes uzlabošanu, procesu vadību un producēšanu;
  • izpratnes veidošanu par dizaina un arhitektūras nozari, izglītojošo pasākumu un diskusiju attīstību, dialoga sekmēšanu sabiedrībā, valsts un pašvaldību institūciju starpā un uzņēmējdarbības vidē;
  • dizaina un arhitektūras pētījumu veikšanu, procesu analīzi, dokumentēšanu un publiskošanu;
  • studijām ārzemēs dizaina un arhitektūras jomā, ja līdzvērtīga izglītība Latvijā nav pieejama.

Finansējums netiek piešķirts:

• bakalaura līmeņa studijām un studentu mācību darbu radīšanai.

Līdz 21. septembrim pulksten 12.00 (sūtot pa pastu – līdz 17. septembrim) tiek pieņemti pieteikumi  “Latvijas skolas somas” satura radīšana 2. projektu konkursā.

Līdz 21. septembrim pulksten 12.00 (sūtot pa pastu – līdz 17. septembrim) tiek pieņemti pieteikumi mērķprogrammas “Latviešu oriģinālmūzika” 2. projektu konkursā.

Pirms pieteikumu iesniegšanas LKKF lūdz pārliecināties, ka līdzšinējās saistības ar VKKF ir nokārtotas līgumos noteiktajos termiņos.

VKKF adrese: K.Valdemāra iela 20, Rīga,  LV-1010
Tālr.: 67503177
E–pasts: kkf@kkf.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās: 10:00–12:00
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās: 10:00–12:00; 13:00–16:00