Atgādinājums par LAIKU, tas ir – NE_laika izstādi

Web

Katram no mums šis pašizolēšanās laiks ir bijis ar savu stāstu par pavadīto laiku.
Tādēļ atgādinām par izstādi LAIKS, kas būs LDS biedru NE_ laika izstāde – LAIKS

Sen zināma patiesība vēsta, ka nekas šajā dzīvē nav dārgāks par laiku !
Šī brīža (Covid 19) laiks ar saviem notikumiem ir ieviesis izmaiņas dizaina dzīvē, un esam spiesti mainīt savas ikdienas gaitas un norises tajā. Ārkārtas situācija nopietni ir skārusi daudzas kūltūras jomas un arī tieši ietekmējusi mūsu LDS biedru darba vidi un darba gaitas. Lielākā daļa kūltūras jomas pārstāvjui atrodas mājās vai lauku sētās, kur pavada dienu, pildot valsts noliktos distancēšanās norādījumus.

Radošam cilvēkam šis laiks savā ziņā ir kā iespēja nodoties kādai tuvai un, iespējams, sen aizmirstai nodarbei. Aptaujas un publikācijas liecina, ka liela daļa radošo jomu pārstāvju šajā pašizolācijas laikā nododas dažādu personisku radošu projektu realizācijai. Un pats vērtīgākais, ka šajā laikā ir novēroti dažādi nebijuši situāciju risinājumi – daudzveidīgu un unikālu darbu realizēšanā. Krīzes situācija ir radījusi veiksmīgus komunikāciju veidus un saziņu, kura atspoguļojas digitālajā vidē. Šis sarežģītais laiks ir ierosinājis izveidot izstādi -LAIKS.

Izstāde LAIKS ir digitāla + vidē noteiktā laikā, noteiktā vietā apskatāma radošo personu izstāde, kuru darbi ir radušies NE_laika – laikā.
Izstādes pamatā ir ideja izveidot darbus, kuri atspoguļo laiku tā visplašakajā nozīmē. Laiku, kā plašu PROCESU, kura ietekmē norisinās visdaždākie notikumi un atgādina par tā nozīmi laikā.
Izstādes autoriem būs iespēja paust savas sajūtas un vēstījumus caur mūsdienu tehnoloģiskajiem risinājumiem, eksponējot darbus laikmetīgos veidos.

LATVIJAS DIZAINERU SAVIENĪBAS
IZSTĀDES “LAIKS”  NOLIKUMS
Izstāde LAIKS ir digitāla + vidē noteiktā laikā, noteiktā vietā apskatāma radošo personu izstāde, kuru darbi ir radušies NE_laika – laikā.
Izstādes pamatā ir ideja izveidot darbus, kuri atspoguļo laiku tā visplašākajā nozīmē. Laiku kā plašu PROCESU, kura ietekmē norisinās visdaždākie notikumi un atgādina par to nozīmi laikā.
Izstāde Laiks ir unikāla ar savu konceptuālo pievienoto vērtību – brīvību tēmas Laiks izpratnē. Aktualitāte par laiku ir bijusi un ir svarīga vienmēr, jo īpaši – “sarežģītos” apstākļos un laikā. Šī izstāde dod iespēju radoši paust savas sajūtas, laikmeta aktuālitātes, pārdzīvojumus un emocijas caur radošajiem darbiem, un nodot vēstījumu sabiedrībai – skatītājam.
Atbalstīt un dot iespēju izveidot dizaina stāstu par LAIKU – Ne_laikā, kurš kļūtu par vispārzināmu liecību un atsauci šim sarežģītajam Covid_19 laikam.
Dot iespēju izveidot elestīgu izstādes formātu plaši pieejamai auditorijai. Šis izstādes formāts un koncepts ir viegli pielāgojams iespējami mainīgajai situācijai valstī.
VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI
1. Izstādes organizētāji
Profesionālo LDS biedru izstādi organizē Latvijas Dizaineru savienība.
2. Norises vieta
Izstādes darbu eksponēšanas vietas tiks precizētas, saņemot pieteiktos darbus.
Darbu izstāde tiek plānota gan digitālā formātā, gan izstāžu formātā telpās.
Paredzētās telpas izstāžu iekārtošanai materiālā: Latvijas Nacionālā bibliotēka.
Vides projekciju vietas: VEF kvartāls, Mūkusalas Biznesa centrs, Arēna Rīga, u.c. digitālie saziņas tīkli : video Youtube vai citu kanālu, atkarībā no tehniskajiem parametriem un ērtākas iestrādes mājaslapās un citos kanālos.
3. Izstādes mērķis
Iepazīstināt sabiedrību ar Latvijas Dizaineru savienības biedru profesionālo darbu, izcelt biedrus un viņu sasniegumus, popularizēt LDS un LDS darbību.
4. Dalībnieki un darbu pieteicēji

4.1.LDS izstādei darbu var pieteikt jebkurš LDS biedrs.
4.2.LDS izstādei darbus var iesniegt speciāli LDS ielūgts dalībnieks.

5. Autortiesības
Piesakot darbus konkursam un/vai dodot atļauju darbu pieteikšanai, darbu autori bez atlīdzības nodod visas ar konkursu saistītās savu darbu publicēšanas tiesības organizatoriem. Par sava darba intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību ir atbildīgs pats autors.
6. Izstādes PIETEIKUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅI
Pieteikumu iesniegšanas pamatlaiks 07.07.2020.
7. Izstādes norises laiks
08.08.2020 – 22.08.2020 (iespējams var nedaudz mainīties)
8. Radošuma balva
Tiks piešķirta radošuma simpātiju balva.
Darbus novērtēs draudzīga radošo svienību komanda.
DARBU IESNIEGŠANAS NOSACĪJUMI
Tiek aizpildīta pieteikuma forma ar šādām ziņām:
1. Darba autors
2. Biedra kartes numurs
3. Darba nosaukums
4. Ziņas par darbu – apraksts
5. Darba izstādīšanas veids – fotogrāfija, fizisks produkts, video, projekcija…
6. Darba parametri izstādīšanai (ja iesniedzamais darbs nav foto, video) – izmēri dabā: a x b x c
7. Darba fotogrāfijas 300dpi, garākā mala 4000pix

Darba parādīšanas iespējamie veidi :

  • Digitāli
  • Materiālā

Projekta vadītāja:
Kristiana Kazarjana.
Kristiana.kazarjana@design.lv,
kristiana.kazarjana@gmail.com
GSM: +371 28384294
2020