Atgādinājums dizaineriem par DIZAINPARAUGU

patentu

 

Atgādinājums kolēģiem par autortiesību aizsardzības nepieciešamību un DIZAINPARAUGA REĢISTRĀCIJU kā vienīgo patiesi reālo aizsardzības veidu dizaina objektu gadījumā, kā liecina nesenie notikumi, ir jāatjauno, lai katrs to pamanītu.

Dizainparaugs ir izstrādājuma vai tā daļas ārējais veidols, kas izriet no izstrādājuma vai tā rotājuma īpatnībām, it sevišķi no līniju, apveida, krāsu, formas, virsmas struktūras vai izmantoto materiālu īpatnībām.

 

Dizainparaugs var būt kā telpisks, tā arī plakans izstrādājums, piemēram, iepakojuma grafika, animācijas filmas un videospēļu tēls, mājaslapas izkārtojums.

 

Dizainparaugs tiek uzskatīts par jaunu, ja pirms tā reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas dienas identisks dizainparaugs nav ticis izpausts sabiedrībai.

 

Nozīmīgi ir zināt, kam pieder tiesības uz dizainparaugu. Tās var piederēt dizaineram vai viņa tiesību pārņēmējam, vai arī dizaineru grupai (ja dizainparauga radīšanā ir piedalījušās vairākas personas).

Vairāk lasīt  šeit >>>.