LatArch 250x200 Dpi laukDizaina sala 250x200 Dpi laukLTRK 250x200 Dpi laukLatBuvn 250x200 Dpi lauk DELFI-250x200-Dpi-laukBT1 250x200 Dpi lauk

 

Atbalsts starptautiskās konkurētspējas veicināšanai

liaa-01

Iesniegumu pieņemšana līguma par atbalsta saņemšanu slēgšanai ar LIAA ir uzsākta 2016. gada 15. martā!

Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra noteikumi Nr.678 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2. pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” īstenošanas noteikumi”

Pasākuma ietvaros netiek sniegts finansējums šādās nozarēs: 

  • Tirdzniecības nozarē (saskaņā ar NACE 2. red. G sadaļu “Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts”, izņemot grupu 45.2 “Automobiļu apkope un remonts”);
  • Finanšu starpniecības nozarē (saskaņā ar NACE 2. red. K sadaļu “Finanšu un apdrošināšanas darbības”)
  • Komercpakalpojumu nozarē (saskaņā ar NACE 2. red. L sadaļu “Operācijas ar nekustamo īpašumu” un 77. nodaļu “Iznomāšana un ekspluatācijas līzings”);
  • Azartspēļu nozarē (saskaņā ar NACE 2. red. R sadaļu “Māksla, izklaide un atpūta” 92. nodaļu “Azartspēles un derības”)

Pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšanas” atbalsta saņēmēju atlases un atbalsta piešķiršanas kārtība

Izmaksas ir atbalstāmas ar 2015. gada 1. septembri par jau veiktajām darbībām, ja izmaksas apliecinoši dokumenti iesniegti:

  • par darbībām, kas veiktas no 2015. gada 1. septembra līdz 2016. gada 30. aprīlim izmaksu apliecinošos dokumentus jāiesniedz līdz 2016. gada 31. jūlijam
  • par darbībām, kas veiktas  sākot ar 2016. gada 1. maiju, izmaksas ir atbalstāmas par veiktajām darbībām, ja izmaksas apliecinošie dokumenti iesniegti ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no datuma, kad ir beigusies atbilstošā darbība (piemēram, ja izstāde noslēgusies 2016. gada 15. maijā, maksājuma pieprasījums jāiesniedz LIAA līdz 2016. gada 15. augustam)

Prezentācija par programmas pamatnosacījumiem | Ievietots  25.02.2016.

Vairāk info LIAA mājaslapā: skatīt šeit>>>.