LatArch 250x200 Dpi laukDizaina sala 250x200 Dpi laukLTRK 250x200 Dpi laukLatBuvn 250x200 Dpi lauk DELFI-250x200-Dpi-laukBT1 250x200 Dpi lauk

 

ARHITEKTŪRAS LIKUMA sabiedriskā apspriešana

vienkrsu_cmyk-45

Sabiedrības pārstāvji aicināti piedalīties.

It sevišķi tiem dizaineriem svarīgi, kas ar arhitektiem mēdz sadarboties.

Kultūras ministrija (KM) izsludinājusi sabiedrisko apspriešanu likumprojektam “Arhitektūras likums”. Sabiedrības pārstāvji aicināti līdzdarboties likumprojekta izstrādē, līdz 2020. gada 31. augustam rakstiski sniedzot savu viedokli.

Likumprojekts pieejams KM tīmekļvietnes sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”.

“Arhitektūras likums ir būtisks solis arhitektūras nozares sakārtošanā atbilstoši Davosas deklarācijā paustajiem Baukultur principiem. Likums pozicionēs arhitektūru kā visai sabiedrībai svarīgu mūsu dzīves telpu veidojošu nozari. Tas iezīmēs atbildības dalījumu būvniecības procesā, kvalitatīvu arhitektūras pārraudzību, labas prakses un radošas sacensības principus visas sabiedrības interesēs. Kultūras ministrija ir patiesi ieinteresēta likuma virzībā un ir aktīvi piedalījusies tā izstrādē,” uzsver kultūras ministrs Nauris Puntulis.

Likumprojekts izstrādāts, lai nodrošinātu tiesisko bāzi arhitektūras nozares pārvaldībai, arhitekta profesijas reglamentēšanai un kvalitatīvas arhitektoniski telpiskās vides veidošanai, tādējādi nodrošinot ikviena sabiedrības pārstāvja tiesības dzīvot labvēlīgā vidē un adaptējot Latvijas likumdošanā Davosas deklarācijas principus par augstas kvalitātes būvkultūras (Baukultur) veidošanu.

Tiek plānots, ka likumprojekts stāsies spēkā 2021.gada 1.jūnijā. Likumprojektu izstrādājusi KM konsultatīvās institūcijas – Nacionālās arhitektūras padomes – darba grupa un tā izstrādes procesā notikušas plašas konsultācijas ar arhitektūras nozari.

Diskusijas par Arhitektūras likuma izstrādi ir bijušas aktuālas jau kopš 2006.gada. Likumprojekta izstrādes nepieciešamība un tajā paredzētais tiesiskais regulējums ir vairākkārtīgi prezentēts un izvērtēts nozares institūciju sanāksmēs un forumos: Nacionālās arhitektūras padomes sēdēs, Latvijas Arhitektu savienības padomes sēdē un Latvijas Arhitektu savienības XXI kongresā, Latvijas sertificēto arhitektu kopsapulcē, pašvaldību arhitektu sanāksmē, kā arī Latvijas Būvniecības padomes sēdē Ekonomikas ministrijā. Visās minētajās sanāksmēs un sēdēs likumprojekta virzība konceptuāli atbalstīta.