LatArch 250x200 Dpi laukDizaina sala 250x200 Dpi laukLTRK 250x200 Dpi laukLatBuvn 250x200 Dpi lauk DELFI-250x200-Dpi-laukBT1 250x200 Dpi lauk

 

Atbalsts pensionētiem dizaineriem

A5RadoshaStipendijaPensionaram

No 2018. gada 1. februāra Latvijas Radošo savienību padome sadarbībā ar Valsts kultūrkapitāla fondu īsteno Radošo personu atbalsta programmu, kurā pensionāri var saņemt atbalsta stipendijas ārstniecības izmaksu un komunālo maksājumu segšanai.

Pašlaik ir noteikts, ka pieņem apmaksai čekus par iepriekšējiem 6 mēnešiem.
Radošajām personām, kas darbojas arhitektūras, dizaina, teātra, mūzikas, vizuālās mākslas, dejas, literatūras un kinematogrāfijas jomāas, iespējams saņemt radošo darbību veicinošas atbalsta stipendijas.
Svarīgi!
Kopš 2018. gada 16. oktobra spēkā ir likuma izmaiņas, kas paredz, ka pensionāri var saņemt atbalsta stipendijas neatkarīgi no ienākumu apjoma.

Nosacijumi atbalsta saņemšanai:
• persona darbojas vai ir darbojusies kādā no augstāk minētajām radošajām jomām,
• personai ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi), vai tā saņem izdienas pensiju,
neatkarīgi no ienākumu apjoma,
• ir izdevumus apliecinoši dokumenti (reķini, ārstniecības izdevumu čeki, u.tml.).
Stipendijas apjoms:
Maksimālā stipendijas summa ir 1290 eiro.

Talrunis: +371 26146487
E-pasts: atbalsts@makslinieki.lv
Kontakti konsultacijam:
www.makslinieki.lv