LatArch 250x200 Dpi laukDizaina sala 250x200 Dpi laukLTRK 250x200 Dpi laukLatBuvn 250x200 Dpi lauk DELFI-250x200-Dpi-laukBT1 250x200 Dpi lauk

 

100% organiski arhitekti

org_arhitekti

24. janvārī RTU Arhitektūras fakultātes ātrijā tika atklāta diplomprojektu izstāde «100% organiski arhitekti».

Jaunie arhitekti diplomprojektos nav vairījušies risināt tēmas, kur nepieciešams izvērtēt un līdzsvarot dažādus, pat savstarpēji pretrunīgus vides attīstību ietekmējošus faktorus – atzītā un neērtā vēsturiskā mantojuma attīstības perspektīvas, dzīvojamās vides un urbānās publiskās telpas revitalizācijas jautājumus un pat dzīvestelpas paplašināšanu aiz mūsu planētas robežām. Savos darbos viņi drosmīgi izmanto jaunas pieejas un digitālos rīkus.

Izstāde «100% organiski arhitekti» ļauj iepazīties ar 3D tehnoloģijāms ēku projektēšanā, ar mūsdienīgiem ieslodzījuma vietu projektēšanas principiem Eiropā, ar sabiedrisko centru nozīmi sarūkošu pilsētu rajonu revitalizācijā, vairākiem vēsturiskās arhitektūras un industriālā mantojuma saglabāšanas un attīstības projektiem, studentu redzējumu uz sporta kompleksu un kultūras objektu arhitektūru. Diplomandi aktualizē arī vienu no lielākajām 21. gadsimta problēmām – klimatu pārmaiņu un cilvēku negatīvās darbības ietekmi uz planētas biosfēru un meklē risinājumus, kā veiksmīgi saglabāt kultūrvēsturiski vērtīgus objektus un ar mūsdienīgu arhitektūras formu palīdzību kompozicionāli un funkcionāli izveidot arī jaunas sasaistes ar apkārtējo pilsētas telpu. Tāpat uzzināsim, vai un kā, izmantojot cilvēkam labvēlīgus telpiskās plānošanas paņēmienus, nodrošināt pilnvērtīgu dzīvi ekstrēmā vidē – kosmosa izpētes stacijā uz Marsa.

Maģistra grādu arhitektūrā un arhitekta profesionālo kvalifikāciju šogad ieguvuši 20 RTU AF absolventi, bet četri studējošie, kuri arhitekta kvalifikāciju ieguvuši jau agrāk, saņēmuši maģistra diplomu.

Izstāde «100% organiski arhitekti» būs skatāma RTU AF ātrijā līdz februāra beigām.